هاوپۆل:

surnames

ڕاستاندنی surnames گۆکردنەکان

 • Connally گۆکردنی Connally [en]
 • Parisi گۆکردنی Parisi [it]
 • Van Cats گۆکردنی Van Cats [nl]
 • Jans گۆکردنی Jans [nl]
 • Koivisto گۆکردنی Koivisto [fi]
 • Kuusamo گۆکردنی Kuusamo [fi]
 • Laitila گۆکردنی Laitila [fi]
 • Liimatainen گۆکردنی Liimatainen [fi]
 • scamozzi گۆکردنی scamozzi [it]
 • mascherano گۆکردنی mascherano [it]
 • amauri گۆکردنی amauri [es]
 • Fontao گۆکردنی Fontao [gl]
 • Martini گۆکردنی Martini [it]
 • Sloane گۆکردنی Sloane [en]