هاوپۆل:

surname

ڕاستاندنی surname گۆکردنەکان

 • Cortadellas تۆمارکردنی گۆکردنی Cortadellas [es] بێژە نەکراو
 • Cortajarena تۆمارکردنی گۆکردنی Cortajarena [es] بێژە نەکراو
 • Cortabarra تۆمارکردنی گۆکردنی Cortabarra [es] بێژە نەکراو
 • Cortabarria تۆمارکردنی گۆکردنی Cortabarria [es] بێژە نەکراو
 • Cortabitarte تۆمارکردنی گۆکردنی Cortabitarte [es] بێژە نەکراو
 • Cortacans تۆمارکردنی گۆکردنی Cortacans [es] بێژە نەکراو
 • Corsini گۆکردنی Corsini [fr]
 • Corsino تۆمارکردنی گۆکردنی Corsino [es] بێژە نەکراو
 • cort گۆکردنی cort [ro]
 • Corrochano تۆمارکردنی گۆکردنی Corrochano [es] بێژە نەکراو
 • Corrons تۆمارکردنی گۆکردنی Corrons [es] بێژە نەکراو
 • Corroto تۆمارکردنی گۆکردنی Corroto [es] بێژە نەکراو
 • cors گۆکردنی cors [lmo]
 • Corriols تۆمارکردنی گۆکردنی Corriols [es] بێژە نەکراو
 • Corrionero تۆمارکردنی گۆکردنی Corrionero [es] بێژە نەکراو
 • corripio گۆکردنی corripio [la]
 • corredoira گۆکردنی corredoira [gl]
 • correia گۆکردنی correia [pt]
 • Correro تۆمارکردنی گۆکردنی Correro [es] بێژە نەکراو
 • Correyero تۆمارکردنی گۆکردنی Correyero [es] بێژە نەکراو
 • Corralo تۆمارکردنی گۆکردنی Corralo [es] بێژە نەکراو
 • Correcher تۆمارکردنی گۆکردنی Correcher [es] بێژە نەکراو
 • Correderas تۆمارکردنی گۆکردنی Correderas [es] بێژە نەکراو
 • Coronil تۆمارکردنی گۆکردنی Coronil [es] بێژە نەکراو
 • Corporan تۆمارکردنی گۆکردنی Corporan [es] بێژە نەکراو
 • Corpuz تۆمارکردنی گۆکردنی Corpuz [es] بێژە نەکراو
 • Corniel گۆکردنی Corniel [pt]
 • Cornudella تۆمارکردنی گۆکردنی Cornudella [es] بێژە نەکراو
 • coromina گۆکردنی coromina [ca]
 • coron گۆکردنی coron [fr]
 • Cornes گۆکردنی Cornes [fr]
 • cornet گۆکردنی cornet [en]
 • Cornide گۆکردنی Cornide [gl]
 • cornella گۆکردنی cornella [ca]
 • Cornellana تۆمارکردنی گۆکردنی Cornellana [es] بێژە نەکراو
 • Cornellas تۆمارکردنی گۆکردنی Cornellas [es] بێژە نەکراو
 • Cornelles تۆمارکردنی گۆکردنی Cornelles [es] بێژە نەکراو
 • Cormenzana تۆمارکردنی گۆکردنی Cormenzana [es] بێژە نەکراو
 • Cornago تۆمارکردنی گۆکردنی Cornago [es] بێژە نەکراو
 • cornea گۆکردنی cornea [en]
 • Coret تۆمارکردنی گۆکردنی Coret [es] بێژە نەکراو
 • Corgo تۆمارکردنی گۆکردنی Corgo [es | gl] بێژە نەکراو
 • corisco گۆکردنی corisco [pt]
 • Corman تۆمارکردنی گۆکردنی Corman [es] بێژە نەکراو
 • Corell گۆکردنی Corell [de]
 • Corento تۆمارکردنی گۆکردنی Corento [es] بێژە نەکراو
 • corera گۆکردنی corera [lmo]
 • Cordoves تۆمارکردنی گۆکردنی Cordoves [es] بێژە نەکراو
 • Cordovez تۆمارکردنی گۆکردنی Cordovez [es] بێژە نەکراو
 • Cordovilla تۆمارکردنی گۆکردنی Cordovilla [es] بێژە نەکراو
 • core گۆکردنی core [en]
 • Cordo تۆمارکردنی گۆکردنی Cordo [es | gl] بێژە نەکراو
 • Cordobes تۆمارکردنی گۆکردنی Cordobes [es] بێژە نەکراو
 • Cordomi تۆمارکردنی گۆکردنی Cordomi [es] بێژە نەکراو
 • cordeiro گۆکردنی cordeiro [pt]
 • cordellat گۆکردنی cordellat [ca]
 • Cordente تۆمارکردنی گۆکردنی Cordente [es] بێژە نەکراو
 • Cordido گۆکردنی Cordido [gl]
 • Corcostegui تۆمارکردنی گۆکردنی Corcostegui [es] بێژە نەکراو
 • Corcoveanu تۆمارکردنی گۆکردنی Corcoveanu [es] بێژە نەکراو
 • Corcoy گۆکردنی Corcoy [ca]
 • Corbo تۆمارکردنی گۆکردنی Corbo [es] بێژە نەکراو
 • Corchado تۆمارکردنی گۆکردنی Corchado [es] بێژە نەکراو
 • Corchon تۆمارکردنی گۆکردنی Corchon [es] بێژە نەکراو
 • Corchuelo گۆکردنی Corchuelo [pt]
 • Corbi تۆمارکردنی گۆکردنی Corbi [es] بێژە نەکراو
 • corbillon گۆکردنی corbillon [fr]
 • corbin گۆکردنی corbin [fr]
 • corbelle گۆکردنی corbelle [fr]
 • corbera گۆکردنی corbera [ca]
 • Corbero تۆمارکردنی گۆکردنی Corbero [es] بێژە نەکراو
 • Corbeto تۆمارکردنی گۆکردنی Corbeto [es] بێژە نەکراو
 • Corbaton تۆمارکردنی گۆکردنی Corbaton [es] بێژە نەکراو
 • Corbeira تۆمارکردنی گۆکردنی Corbeira [es] بێژە نەکراو
 • corbella گۆکردنی corbella [ca]
 • corado گۆکردنی corado [pt]
 • Corazon گۆکردنی Corazon [tl]
 • Corbal تۆمارکردنی گۆکردنی Corbal [es] بێژە نەکراو
 • Copovi تۆمارکردنی گۆکردنی Copovi [es] بێژە نەکراو
 • Coppola گۆکردنی Coppola [fr]
 • Coquillat تۆمارکردنی گۆکردنی Coquillat [es] بێژە نەکراو
 • Corachan تۆمارکردنی گۆکردنی Corachan [es] بێژە نەکراو
 • Coomonte تۆمارکردنی گۆکردنی Coomonte [es] بێژە نەکراو
 • Cooper گۆکردنی Cooper [en]
 • Copano گۆکردنی Copano [en]
 • Conza تۆمارکردنی گۆکردنی Conza [es] بێژە نەکراو
 • cook گۆکردنی cook [en]
 • Cooke تۆمارکردنی گۆکردنی Cooke [es] بێژە نەکراو
 • Contin تۆمارکردنی گۆکردنی Contin [es] بێژە نەکراو
 • Contrera تۆمارکردنی گۆکردنی Contrera [es] بێژە نەکراو
 • Conway گۆکردنی Conway [en]
 • contesti گۆکردنی contesti [it]
 • conti گۆکردنی conti [it]
 • Contijoch تۆمارکردنی گۆکردنی Contijoch [es] بێژە نەکراو
 • Conteh تۆمارکردنی گۆکردنی Conteh [es] بێژە نەکراو
 • Contel تۆمارکردنی گۆکردنی Contel [es] بێژە نەکراو
 • Contell گۆکردنی Contell [ca]
 • Contelles تۆمارکردنی گۆکردنی Contelles [es] بێژە نەکراو
 • Constenla تۆمارکردنی گۆکردنی Constenla [es] بێژە نەکراو
 • consul گۆکردنی consul [en]