هاوپۆل:

she

ڕاستاندنی she گۆکردنەکان

 • akaónha گۆکردنی akaónha [moh]
 • antiderapant گۆکردنی antiderapant [ro]
 • ją گۆکردنی [pl]
 • mina گۆکردنی mina [la]
 • nekm گۆکردنی nekm [mic]
 • niej گۆکردنی niej [pl]
 • ona گۆکردنی ona [tr]
 • pay گۆکردنی pay [en]
 • sikato گۆکردنی sikato [pag]
 • third-person گۆکردنی third-person [en]
 • wê گۆکردنی [kmr]
 • wiya گۆکردنی wiya [arn]
 • هي گۆکردنی هي [ar]
 • あの人 گۆکردنی あの人 [ja]
 • あの方 گۆکردنی あの方 [ja]
 • かのじょ گۆکردنی かのじょ [ja]
 • ꋋ گۆکردنی [ii]
 • 佢 گۆکردنی [hak]
 • 她给朋友做了 گۆکردنی 她给朋友做了 [zh]
 • 그 사람 گۆکردنی 그 사람 [ko]
 • 이 사람 گۆکردنی 이 사람 [ko]
 • 저 사람 گۆکردنی 저 사람 [ko]