هاوپۆل:

Russians

ڕاستاندنی Russians گۆکردنەکان

  • Rosjanie گۆکردنی Rosjanie [pl]
  • Rosjanach گۆکردنی Rosjanach [pl]
  • ռուսներ تۆمارکردنی گۆکردنی ռուսներ [hy] بێژە نەکراو