هاوپۆل:

rostlina

ڕاستاندنی rostlina گۆکردنەکان

 • buk گۆکردنی buk [pl]
 • narcis گۆکردنی narcis [nl]
 • mateřídouška گۆکردنی mateřídouška [cs]
 • tulipán گۆکردنی tulipán [es]
 • vrba گۆکردنی vrba [sl]
 • ocún گۆکردنی ocún [cs]
 • Koukol گۆکردنی Koukol [de]
 • juka گۆکردنی juka [pl]
 • jahoda گۆکردنی jahoda [sk]
 • oves گۆکردنی oves [cs]
 • fiala گۆکردنی fiala [it]
 • jabloň گۆکردنی jabloň [cs]
 • dřín گۆکردنی dřín [cs]
 • hledík گۆکردنی hledík [cs]
 • kakost گۆکردنی kakost [cs]
 • pepřovník گۆکردنی pepřovník [cs]
 • maďal گۆکردنی maďal [cs]
 • mrkev گۆکردنی mrkev [cs]
 • lípa گۆکردنی lípa [cs]
 • ječmen گۆکردنی ječmen [cs]
 • květák گۆکردنی květák [cs]
 • zelí گۆکردنی zelí [cs]
 • petržel گۆکردنی petržel [cs]
 • řešetlák گۆکردنی řešetlák [cs]
 • ořešák گۆکردنی ořešák [cs]
 • hrách گۆکردنی hrách [cs]
 • máta گۆکردنی máta [is]
 • třešeň گۆکردنی třešeň [cs]
 • topol گۆکردنی topol [cs]
 • meduňka گۆکردنی meduňka [cs]
 • kukuřice گۆکردنی kukuřice [cs]
 • klokočí گۆکردنی klokočí [cs]
 • višeň گۆکردنی višeň [cs]
 • puškvorec گۆکردنی puškvorec [cs]
 • tamaryšek گۆکردنی tamaryšek [cs]
 • hrachor گۆکردنی hrachor [cs]
 • blatouch گۆکردنی blatouch [cs]
 • vlčí mák گۆکردنی vlčí mák [cs]
 • leknín گۆکردنی leknín [cs]
 • sítina گۆکردنی sítina [cs]
 • třezalka گۆکردنی třezalka [cs]
 • hloh گۆکردنی hloh [cs]
 • libeček گۆکردنی libeček [cs]
 • hrušeň گۆکردنی hrušeň [cs]
 • lomikámen گۆکردنی lomikámen [cs]
 • rakytník گۆکردنی rakytník [cs]