هاوپۆل:

Québéc Canada

ڕاستاندنی Québéc Canada گۆکردنەکان

  • corps گۆکردنی corps [fr]
  • menteur گۆکردنی menteur [fr]
  • Oka گۆکردنی Oka [pl]
  • Lévis گۆکردنی Lévis [fr]
  • venin گۆکردنی venin [fr]
  • Aastra گۆکردنی Aastra [fr]
  • Manowin تۆمارکردنی گۆکردنی Manowin [fr] بێژە نەکراو