هاوپۆل:

proximate animate singular demonstrative pronoun

ڕاستاندنی proximate animate singular demonstrative pronoun گۆکردنەکان

  • awa گۆکردنی awa [pap]