هاوپۆل:

pronouns

ڕاستاندنی pronouns گۆکردنەکان

 • anything گۆکردنی anything [en]
 • ich گۆکردنی ich [de]
 • which گۆکردنی which [en]
 • 你 گۆکردنی [yue]
 • we گۆکردنی we [en]
 • мой گۆکردنی мой [ru]
 • ei گۆکردنی ei [de]
 • wer گۆکردنی wer [de]
 • моя گۆکردنی моя [ru]
 • 佢 گۆکردنی [hak]
 • Mia گۆکردنی Mia [en]
 • あなた گۆکردنی あなた [ja]
 • mig گۆکردنی mig [sv]
 • 彼女 گۆکردنی 彼女 [ja]
 • твой گۆکردنی твой [ru]
 • 汝 گۆکردنی [yue]
 • 彼 گۆکردنی [ja]
 • мои گۆکردنی мои [ru]
 • наш گۆکردنی наш [ru]
 • твоя گۆکردنی твоя [ru]
 • наше گۆکردنی наше [bg]
 • ти گۆکردنی ти [bg]
 • わたくし گۆکردنی わたくし [ja]
 • demonstrative گۆکردنی demonstrative [en]
 • li گۆکردنی li [it]
 • наши گۆکردنی наши [bg]
 • Wem گۆکردنی Wem [de]
 • あたし گۆکردنی あたし [ja]
 • ваш گۆکردنی ваш [ru]
 • 我々 گۆکردنی 我々 [ja]
 • твои گۆکردنی твои [ru]
 • 너 گۆکردنی [ko]
 • שלי گۆکردنی שלי [he]
 • ваши گۆکردنی ваши [bg]
 • той گۆکردنی той [chm]
 • ваше گۆکردنی ваше [bg]
 • jiH گۆکردنی jiH [tlh]
 • εγώ گۆکردنی εγώ [el]
 • 貴方 گۆکردنی 貴方 [ja]
 • 佢哋 گۆکردنی 佢哋 [yue]
 • 彼女ら گۆکردنی 彼女ら [ja]
 • quis گۆکردنی quis [la]
 • お前 گۆکردنی お前 [ja]
 • наша گۆکردنی наша [bg]
 • わし گۆکردنی わし [ja]
 • maq گۆکردنی maq [vro]
 • wederkerend voornaamwoord گۆکردنی wederkerend voornaamwoord [nl]
 • יקרה משלי گۆکردنی יקרה משלי [he]
 • yinz گۆکردنی yinz [en]
 • онзи گۆکردنی онзи [bg]
 • שלנו گۆکردنی שלנו [he]
 • mah گۆکردنی mah [tlh]
 • tian گۆکردنی tian [eo]
 • eius گۆکردنی eius [la]
 • чьего گۆکردنی чьего [ru]
 • анау گۆکردنی анау [ba]
 • кім گۆکردنی кім [kk]
 • 妳 گۆکردنی [zh]
 • SoH گۆکردنی SoH [tlh]
 • ние گۆکردنی ние [bg]
 • твое گۆکردنی твое [bg]
 • сен گۆکردنی сен [kk]
 • ŝi گۆکردنی ŝi [eo]
 • 'oH گۆکردنی 'oH [tlh]
 • तुम گۆکردنی तुम [hi]
 • ghaH گۆکردنی ghaH [tlh]
 • кои گۆکردنی кои [bg]
 • 貴方たち گۆکردنی 貴方たち [ja]
 • нелер گۆکردنی нелер [kk]
 • ĝi گۆکردنی ĝi [eo]
 • това گۆکردنی това [bg]
 • хIун گۆکردنی хIун [ce]
 • bih گۆکردنی bih [tlh]
 • тяхна گۆکردنی тяхна [bg]
 • Ihro گۆکردنی Ihro [de]
 • кой گۆکردنی кой [bg]
 • κανένας گۆکردنی κανένας [el]
 • chaH گۆکردنی chaH [tlh]
 • техни گۆکردنی техни [bg]
 • негов گۆکردنی негов [bg]
 • ում گۆکردنی ում [hy]
 • 'e' گۆکردنی 'e' [tlh]
 • καμιά گۆکردنی καμιά [el]
 • тази گۆکردنی тази [bg]
 • вие گۆکردنی вие [bg]
 • tlhIH گۆکردنی tlhIH [tlh]
 • тя گۆکردنی тя [bg]
 • tāua گۆکردنی tāua [mi]
 • tātou گۆکردنی tātou [mi]
 • заменки گۆکردنی заменки [mk]
 • καμία گۆکردنی καμία [el]
 • тяхно گۆکردنی тяхно [bg]
 • वो लोग گۆکردنی वो लोग [hi]
 • 君ら گۆکردنی 君ら [ja]
 • онова گۆکردنی онова [bg]
 • तुम लोग گۆکردنی तुम लोग [hi]
 • този گۆکردنی този [bg]
 • seinige گۆکردنی seinige [de]
 • मै گۆکردنی मै [hi]
 • неин گۆکردنی неин [bg]