هاوپۆل:

personal pronouns

ڕاستاندنی personal pronouns گۆکردنەکان

 • her گۆکردنی her [en]
 • ich گۆکردنی ich [de]
 • him گۆکردنی him [en]
 • them گۆکردنی them [en]
 • 俺 گۆکردنی [ja]
 • 俺様 گۆکردنی 俺様 [ja]
 • chúng ta گۆکردنی chúng ta [vi]
 • các ông گۆکردنی các ông [vi]
 • сен گۆکردنی сен [kk]
 • أنتِ گۆکردنی أنتِ [ar]
 • Innaga گۆکردنی Innaga [so]
 • các bà گۆکردنی các bà [vi]
 • các cô گۆکردنی các cô [vi]
 • các cổ گۆکردنی các cổ [vi]
 • nhw گۆکردنی nhw [cy]
 • chúng گۆکردنی chúng [vi]
 • おら گۆکردنی おら [ja]
 • Aniga گۆکردنی Aniga [so]
 • chúng nó گۆکردنی chúng nó [vi]
 • chúng tôi گۆکردنی chúng tôi [vi]
 • annaga گۆکردنی annaga [so]
 • chúng mình گۆکردنی chúng mình [vi]
 • Adiga گۆکردنی Adiga [so]
 • おいら گۆکردنی おいら [ja]
 • Isaga گۆکردنی Isaga [so]
 • mình گۆکردنی mình [vi]
 • Gouz mwngz گۆکردنی Gouz mwngz [za]
 • các chị گۆکردنی các chị [vi]
 • các anh گۆکردنی các anh [vi]