هاوپۆل:

nouns in Upper Sorbian

ڕاستاندنی nouns in Upper Sorbian گۆکردنەکان

 • hora گۆکردنی hora [es]
 • kat گۆکردنی kat [nl]
 • liška گۆکردنی liška [cs]
 • kupa گۆکردنی kupa [tr]
 • kultura گۆکردنی kultura [pl]
 • bydło گۆکردنی bydło [pl]
 • cukor گۆکردنی cukor [hu]
 • bur گۆکردنی bur [sv]
 • kniha گۆکردنی kniha [sk]
 • chwila گۆکردنی chwila [pl]
 • kompjuter گۆکردنی kompjuter [bs]
 • chudoba گۆکردنی chudoba [pl]
 • hra گۆکردنی hra [cs]
 • kopar گۆکردنی kopar [is]
 • dym گۆکردنی dym [pl]
 • kawka گۆکردنی kawka [pl]
 • družka گۆکردنی družka [cs]
 • kašel گۆکردنی kašel [cs]
 • cło گۆکردنی cło [pl]
 • julij گۆکردنی julij [sl]
 • demonstracija گۆکردنی demonstracija [hr]
 • koleso گۆکردنی koleso [sk]
 • kał گۆکردنی kał [pl]
 • Budyšin گۆکردنی Budyšin [hsb]
 • junij گۆکردنی junij [sl]
 • hańba گۆکردنی hańba [pl]
 • dwórnišćo گۆکردنی dwórnišćo [hsb]
 • brunica گۆکردنی brunica [hsb]
 • Južna Amerika گۆکردنی Južna Amerika [hr]
 • Choćebuz گۆکردنی Choćebuz [hsb]
 • kroma گۆکردنی kroma [eo]
 • awto گۆکردنی awto [ceb]
 • kołodźej تۆمارکردنی گۆکردنی kołodźej [hsb] بێژە نەکراو
 • kóń تۆمارکردنی گۆکردنی kóń [hsb] بێژە نەکراو
 • kopańca تۆمارکردنی گۆکردنی kopańca [hsb] بێژە نەکراو
 • kóčka تۆمارکردنی گۆکردنی kóčka [hsb] بێژە نەکراو
 • hrajer تۆمارکردنی گۆکردنی hrajer [hsb] بێژە نەکراو
 • knjez تۆمارکردنی گۆکردنی knjez [hsb] بێژە نەکراو
 • kós تۆمارکردنی گۆکردنی kós [hsb | bzd] بێژە نەکراو
 • kruwa تۆمارکردنی گۆکردنی kruwa [hsb | trv] بێژە نەکراو
 • kuchar تۆمارکردنی گۆکردنی kuchar [hsb] بێژە نەکراو
 • lěto تۆمارکردنی گۆکردنی lěto [hsb] بێژە نەکراو
 • Georgiska تۆمارکردنی گۆکردنی Georgiska [hsb] بێژە نەکراو
 • Bóh تۆمارکردنی گۆکردنی Bóh [hsb] بێژە نەکراو
 • brjuch تۆمارکردنی گۆکردنی brjuch [hsb] بێژە نەکراو
 • bruny تۆمارکردنی گۆکردنی bruny [hsb] بێژە نەکراو
 • chmjel تۆمارکردنی گۆکردنی chmjel [hsb] بێژە نەکراو
 • cholowy تۆمارکردنی گۆکردنی cholowy [hsb] بێژە نەکراو
 • chomot تۆمارکردنی گۆکردنی chomot [hsb] بێژە نەکراو
 • Delnja Łužica تۆمارکردنی گۆکردنی Delnja Łužica [hsb] بێژە نەکراو
 • dłóń تۆمارکردنی گۆکردنی dłóń [hsb] بێژە نەکراو
 • dopokaz تۆمارکردنی گۆکردنی dopokaz [hsb] بێژە نەکراو
 • dypk تۆمارکردنی گۆکردنی dypk [hsb] بێژە نەکراو
 • dźensa تۆمارکردنی گۆکردنی dźensa [hsb] بێژە نەکراو
 • jutry تۆمارکردنی گۆکردنی jutry [hsb] بێژە نەکراو
 • hołb تۆمارکردنی گۆکردنی hołb [hsb] بێژە نەکراو
 • honač تۆمارکردنی گۆکردنی honač [hsb] بێژە نەکراو
 • howjado تۆمارکردنی گۆکردنی howjado [hsb] بێژە نەکراو
 • jabłuko تۆمارکردنی گۆکردنی jabłuko [hsb] بێژە نەکراو
 • jatra تۆمارکردنی گۆکردنی jatra [hsb] بێژە نەکراو
 • jebak تۆمارکردنی گۆکردنی jebak [hsb] بێژە نەکراو
 • jebanje تۆمارکردنی گۆکردنی jebanje [hsb] بێژە نەکراو
 • jebanstwo تۆمارکردنی گۆکردنی jebanstwo [hsb] بێژە نەکراو
 • juhozapad تۆمارکردنی گۆکردنی juhozapad [hsb] بێژە نەکراو
 • juška تۆمارکردنی گۆکردنی juška [hsb] بێژە نەکراو