هاوپۆل:

nouns body

ڕاستاندنی nouns body گۆکردنەکان

 • bein گۆکردنی bein [de]
 • kinn گۆکردنی kinn [de]
 • Auga گۆکردنی Auga [gl]
 • nef گۆکردنی nef [cy]
 • haka گۆکردنی haka [is]
 • hjarta گۆکردنی hjarta [is]
 • lunga گۆکردنی lunga [is]
 • hryggur گۆکردنی hryggur [is]
 • fótur گۆکردنی fótur [is]
 • fingur گۆکردنی fingur [is]
 • armur گۆکردنی armur [is]
 • andlit گۆکردنی andlit [is]
 • búkur گۆکردنی búkur [is]
 • hné گۆکردنی hné [is]
 • hönd گۆکردنی hönd [is]
 • eyra گۆکردنی eyra [is]
 • ökkla گۆکردنی ökkla [is]
 • olnbogi گۆکردنی olnbogi [is]
 • tönn گۆکردنی tönn [is]
 • fingurnögl گۆکردنی fingurnögl [is]
 • hnúi گۆکردنی hnúi [is]
 • mjaðmagrind گۆکردنی mjaðmagrind [is]
 • öxl گۆکردنی öxl [is]
 • heili گۆکردنی heili [is]
 • úlnlið گۆکردنی úlnlið [is]
 • þumalfingur گۆکردنی þumalfingur [is]
 • munnur گۆکردنی munnur [is]
 • اذرع گۆکردنی اذرع [ar]
 • lifur گۆکردنی lifur [is]
 • kjálka گۆکردنی kjálka [is]
 • höfuðkúpa گۆکردنی höfuðkúpa [is]
 • vöðva گۆکردنی vöðva [is]
 • háls گۆکردنی háls [is]
 • nýra گۆکردنی nýra [is]