هاوپۆل:

Noun (a world)

ڕاستاندنی Noun (a world) گۆکردنەکان

 • do گۆکردنی do [en]
 • go گۆکردنی go [en]
 • adjective گۆکردنی adjective [en]
 • theater گۆکردنی theater [en]
 • baby گۆکردنی baby [en]
 • text گۆکردنی text [en]
 • Buch گۆکردنی Buch [de]
 • tero گۆکردنی tero [eo]
 • 汗国 گۆکردنی 汗国 [zh]
 • Venuso گۆکردنی Venuso [eo]
 • immigratie گۆکردنی immigratie [nl]
 • rechtspraak گۆکردنی rechtspraak [nl]
 • دنیایی گۆکردنی دنیایی [fa]
 • dast گۆکردنی dast [de]
 • gomuš گۆکردنی gomuš [tly]
 • oxor گۆکردنی oxor [tly]
 • vyl گۆکردنی vyl [tly]
 • ανεμοσκορπίσματα گۆکردنی ανεμοσκορπίσματα [el]