هاوپۆل:

Norse

ڕاستاندنی Norse گۆکردنەکان

 • Yggdrasil گۆکردنی Yggdrasil [no]
 • Thor گۆکردنی Thor [da]
 • Ragnarok گۆکردنی Ragnarok [en]
 • valkyrie گۆکردنی valkyrie [en]
 • Fenrir گۆکردنی Fenrir [de]
 • Mjölner گۆکردنی Mjölner [sv]
 • th گۆکردنی th [vi]
 • Ravn گۆکردنی Ravn [no]
 • bifrost گۆکردنی bifrost [sv]
 • Hvalsey گۆکردنی Hvalsey [da]
 • ullr گۆکردنی ullr [no]
 • Valkyries گۆکردنی Valkyries [en]
 • Frigga گۆکردنی Frigga [de]
 • Vafþrúðnismál گۆکردنی Vafþrúðnismál [is]
 • Vanir گۆکردنی Vanir [nn]
 • Ashildr گۆکردنی Ashildr [en]
 • fornyrðislag گۆکردنی fornyrðislag [is]
 • Amund گۆکردنی Amund [no]
 • MODI گۆکردنی MODI [de]
 • ásynjur گۆکردنی ásynjur [is]
 • Lokasenna گۆکردنی Lokasenna [is]
 • Teitur گۆکردنی Teitur [is]
 • Nibelung گۆکردنی Nibelung [de]
 • Hordshyrde گۆکردنی Hordshyrde [en]
 • Stígur گۆکردنی Stígur [is]
 • lofthús گۆکردنی lofthús [is]
 • Skrælings گۆکردنی Skrælings [is]
 • gravelox تۆمارکردنی گۆکردنی gravelox [nn] بێژە نەکراو
 • Geirskögul تۆمارکردنی گۆکردنی Geirskögul [nn] بێژە نەکراو