هاوپۆل:

names

ڕاستاندنی names گۆکردنەکان

 • Waganowski گۆکردنی Waganowski [de]
 • Pellengahr گۆکردنی Pellengahr [de]
 • Weckelmann گۆکردنی Weckelmann [de]
 • Walensi گۆکردنی Walensi [de]
 • 2LO گۆکردنی 2LO [en]
 • Aaken گۆکردنی Aaken [de]
 • Aangerer گۆکردنی Aangerer [de]
 • aanusUya گۆکردنی aanusUya [sa]
 • Aaró گۆکردنی Aaró [ca]
 • Aaron گۆکردنی Aaron [en]
 • Aarseth گۆکردنی Aarseth [de]
 • aart گۆکردنی aart [nl]
 • aba گۆکردنی aba [gl]
 • Àbac گۆکردنی Àbac [ca]
 • Abaç تۆمارکردنی گۆکردنی Abaç [tr] بێژە نەکراو
 • abaca گۆکردنی abaca [tl]
 • Abacan تۆمارکردنی گۆکردنی Abacan [tr] بێژە نەکراو
 • Abach گۆکردنی Abach [de]
 • Aballí گۆکردنی Aballí [de]
 • abas گۆکردنی abas [la]
 • abay گۆکردنی abay [ilo]
 • Abayhan تۆمارکردنی گۆکردنی Abayhan [tr] بێژە نەکراو
 • abaza گۆکردنی abaza [eo]
 • Abbado گۆکردنی Abbado [de]
 • abbas گۆکردنی abbas [la]
 • Abbasi گۆکردنی Abbasi [az]
 • Abbenheim گۆکردنی Abbenheim [de]
 • Abber گۆکردنی Abber [de]
 • Abberger گۆکردنی Abberger [de]
 • Abbes گۆکردنی Abbes [de]
 • Abbing گۆکردنی Abbing [de]
 • Abbink گۆکردنی Abbink [de]
 • Abbó گۆکردنی Abbó [ca]
 • Abby گۆکردنی Abby [en]
 • عبد القادر حسن گۆکردنی عبد القادر حسن [ar]
 • Abda گۆکردنی Abda [pt]
 • abdal گۆکردنی abdal [pt]
 • Abdalong گۆکردنی Abdalong [ca]
 • عبد الغني الجمسي گۆکردنی عبد الغني الجمسي [ar]
 • عبد الجواد صلاح گۆکردنی عبد الجواد صلاح [ar]
 • عبد الكريم عبيد گۆکردنی عبد الكريم عبيد [ar]
 • عبد العزيز بوتفليقة گۆکردنی عبد العزيز بوتفليقة [ar]
 • Abdelmoula گۆکردنی Abdelmoula [de]
 • Abdès گۆکردنی Abdès [ca]
 • abdi گۆکردنی abdi [ind]
 • Abdies گۆکردنی Abdies [ca]
 • Abdin گۆکردنی Abdin [de]
 • Abdinghoff گۆکردنی Abdinghoff [de]
 • Abdó گۆکردنی Abdó [ca]
 • Abdollahian گۆکردنی Abdollahian [de]
 • Abdon گۆکردنی Abdon [he]
 • Abdoulaye Wade گۆکردنی Abdoulaye Wade [wo]
 • عبد القاسم اسماعيل گۆکردنی عبد القاسم اسماعيل [ar]
 • Abdul-Haqq گۆکردنی Abdul-Haqq [en]
 • Abdülâlim تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülâlim [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülazim تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülazim [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülaziz گۆکردنی Abdülaziz [ca]
 • Abdülbaki تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülbaki [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülbari تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülbari [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülbasir تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülbasir [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülbasit تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülbasit [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülcabbar تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülcabbar [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülcebbar تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülcebbar [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülcelil تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülcelil [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülcemal تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülcemal [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülcevat تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülcevat [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülezel تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülezel [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülferit تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülferit [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülfettah تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülfettah [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülgaffar تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülgaffar [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülgaffur تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülgaffur [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülgafur تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülgafur [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülgani تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülgani [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülhadi تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülhadi [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülhak تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülhak [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülhakim تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülhakim [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülhalik تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülhalik [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülhalim گۆکردنی Abdülhalim [tr]
 • Abdülhamit گۆکردنی Abdülhamit [tr]
 • Abdülkadir تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülkadir [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülkahhar تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülkahhar [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülkerim تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülkerim [tr] بێژە نەکراو
 • Abdullah گۆکردنی Abdullah [de]
 • عبد الله الأشعري گۆکردنی عبد الله الأشعري [ar]
 • Abdüllâtif تۆمارکردنی گۆکردنی Abdüllâtif [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülmecit گۆکردنی Abdülmecit [tr]
 • Abdülmelik تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülmelik [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülmennan تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülmennan [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülmetin تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülmetin [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülnasır تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülnasır [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülvahap تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülvahap [tr] بێژە نەکراو
 • Abdülvahit تۆمارکردنی گۆکردنی Abdülvahit [tr] بێژە نەکراو
 • Abdürrahim گۆکردنی Abdürrahim [tr]
 • Abdurrahman گۆکردنی Abdurrahman [tr]
 • Abdürrahman تۆمارکردنی گۆکردنی Abdürrahman [tr] بێژە نەکراو
 • Abdürrauf تۆمارکردنی گۆکردنی Abdürrauf [tr] بێژە نەکراو
 • Abdürreşit تۆمارکردنی گۆکردنی Abdürreşit [tr] بێژە نەکراو
 • Abdürrezzak گۆکردنی Abdürrezzak [tr]
 • Abdüssamet تۆمارکردنی گۆکردنی Abdüssamet [tr] بێژە نەکراو
 • Abdüssami تۆمارکردنی گۆکردنی Abdüssami [tr] بێژە نەکراو