هاوپۆل:

names

ڕاستاندنی names گۆکردنەکان

 • Abdüsselâm تۆمارکردنی گۆکردنی Abdüsselâm [tr] بێژە نەکراو
 • Abdüssemi تۆمارکردنی گۆکردنی Abdüssemi [tr] بێژە نەکراو
 • Abdüssettar تۆمارکردنی گۆکردنی Abdüssettar [tr] بێژە نەکراو
 • Abdüzzeki تۆمارکردنی گۆکردنی Abdüzzeki [tr] بێژە نەکراو
 • abe گۆکردنی abe [da]
 • Abé گۆکردنی Abé [de]
 • Abeck گۆکردنی Abeck [de]
 • Abedian گۆکردنی Abedian [de]
 • Abel گۆکردنی Abel [en]
 • Abel Korzeniowski گۆکردنی Abel Korzeniowski [pl]
 • Abelard گۆکردنی Abelard [ca]
 • Abelein گۆکردنی Abelein [de]
 • Abeler گۆکردنی Abeler [de]
 • Abeling گۆکردنی Abeling [de]
 • Abelius گۆکردنی Abelius [de]
 • Abelmann گۆکردنی Abelmann [de]
 • Abeln گۆکردنی Abeln [de]
 • Abelsberg گۆکردنی Abelsberg [de]
 • Abelshausen گۆکردنی Abelshausen [de]
 • Abelshauser گۆکردنی Abelshauser [de]
 • Abelshausers گۆکردنی Abelshausers [de]
 • Abelson گۆکردنی Abelson [de]
 • Abelt گۆکردنی Abelt [de]
 • Abeltshauser گۆکردنی Abeltshauser [de]
 • Abelwin گۆکردنی Abelwin [de]
 • Abelzew گۆکردنی Abelzew [de]
 • Abenberger گۆکردنی Abenberger [de]
 • Abendhoff گۆکردنی Abendhoff [de]
 • Abendroth گۆکردنی Abendroth [de]
 • Abenhardt گۆکردنی Abenhardt [de]
 • Abenstein گۆکردنی Abenstein [de]
 • Abensthaler گۆکردنی Abensthaler [de]
 • Abenthum گۆکردنی Abenthum [de]
 • Abenthung گۆکردنی Abenthung [de]
 • Abentung گۆکردنی Abentung [de]
 • aber گۆکردنی aber [de]
 • Aberci گۆکردنی Aberci [ca]
 • Abergel گۆکردنی Abergel [de]
 • Aberle گۆکردنی Aberle [de]
 • Aberli گۆکردنی Aberli [de]
 • Abfahrtsass گۆکردنی Abfahrtsass [de]
 • Abfalter گۆکردنی Abfalter [de]
 • Abfolterer گۆکردنی Abfolterer [de]
 • abgeholzt گۆکردنی abgeholzt [de]
 • abgepelzt گۆکردنی abgepelzt [de]
 • Abgottspon گۆکردنی Abgottspon [de]
 • Abgül تۆمارکردنی گۆکردنی Abgül [tr] بێژە نەکراو
 • Abher تۆمارکردنی گۆکردنی Abher [tr] بێژە نەکراو
 • Abhilasha گۆکردنی Abhilasha [hi]
 • Abhöh گۆکردنی Abhöh [de]
 • Abholz گۆکردنی Abholz [de]
 • abi گۆکردنی abi [fi]
 • Abib گۆکردنی Abib [ca]
 • Abibó گۆکردنی Abibó [ca]
 • Abich گۆکردنی Abich [de]
 • Abicht گۆکردنی Abicht [de]
 • abid گۆکردنی abid [en]
 • Abidal گۆکردنی Abidal [de]
 • abide گۆکردنی abide [en]
 • Abidin گۆکردنی Abidin [tr]
 • Abidine گۆکردنی Abidine [de]
 • abil گۆکردنی abil [ro]
 • Abila گۆکردنی Abila [pt]
 • Abili گۆکردنی Abili [ca]
 • Abilola گۆکردنی Abilola [de]
 • Abilow گۆکردنی Abilow [de]
 • Abiola گۆکردنی Abiola [de]
 • abir گۆکردنی abir [pt]
 • abit گۆکردنی abit [la]
 • Abitz گۆکردنی Abitz [de]
 • Abivardi گۆکردنی Abivardi [de]
 • abiye گۆکردنی abiye [tr]
 • Abizaid گۆکردنی Abizaid [de]
 • abıhayat گۆکردنی abıhayat [tr]
 • abır گۆکردنی abır [az]
 • Abıru تۆمارکردنی گۆکردنی Abıru [tr] بێژە نەکراو
 • Abkemeyer گۆکردنی Abkemeyer [de]
 • abknickbar گۆکردنی abknickbar [de]
 • Abkoude گۆکردنی Abkoude [de]
 • ablak گۆکردنی ablak [hu]
 • Ablassmeier گۆکردنی Ablassmeier [de]
 • Ablaßmeier گۆکردنی Ablaßmeier [de]
 • Ablebert گۆکردنی Ablebert [ca]
 • Ableidinger گۆکردنی Ableidinger [de]
 • Ableitinger گۆکردنی Ableitinger [de]
 • Ableitner گۆکردنی Ableitner [de]
 • Abletshauser گۆکردنی Abletshauser [de]
 • Ablinger گۆکردنی Ablinger [de]
 • Ablring گۆکردنی Ablring [de]
 • Abmayer گۆکردنی Abmayer [de]
 • Abmayr گۆکردنی Abmayr [de]
 • Abmeier گۆکردنی Abmeier [de]
 • Abmeyer گۆکردنی Abmeyer [de]
 • Abolhoda گۆکردنی Abolhoda [de]
 • Abolnik گۆکردنی Abolnik [de]
 • Abondio گۆکردنی Abondio [de]
 • Abou گۆکردنی Abou [de]
 • Abrahamczyk گۆکردنی Abrahamczyk [de]
 • Abrahamites گۆکردنی Abrahamites [ca]
 • Abrahim گۆکردنی Abrahim [de]