هاوپۆل:

nama negara

ڕاستاندنی nama negara گۆکردنەکان

 • Kuwait گۆکردنی Kuwait [pt]
 • Finlandia گۆکردنی Finlandia [es]
 • Rusia گۆکردنی Rusia [es]
 • Islandia گۆکردنی Islandia [en]
 • Norwegia گۆکردنی Norwegia [pl]
 • Rumania گۆکردنی Rumania [es]
 • spanyol گۆکردنی spanyol [hu]
 • Jerman گۆکردنی Jerman [ind]
 • Yaman گۆکردنی Yaman [tt]
 • Mesir گۆکردنی Mesir [ind]
 • Polandia گۆکردنی Polandia [ind]
 • Aljazair گۆکردنی Aljazair [ind]
 • Uni Emirat Arab گۆکردنی Uni Emirat Arab [ind]
 • Yordania گۆکردنی Yordania [ind]
 • Republik Rakyat China گۆکردنی Republik Rakyat China [ind]
 • Timur Tengah گۆکردنی Timur Tengah [ind]
 • Perancis گۆکردنی Perancis [ind]
 • Suriah گۆکردنی Suriah [ind]
 • Swedia گۆکردنی Swedia [ind]
 • Yunani گۆکردنی Yunani [ind]
 • Turki گۆکردنی Turki [ind]
 • Hongaria تۆمارکردنی گۆکردنی Hongaria [ind] بێژە نەکراو