هاوپۆل:

military rank

ڕاستاندنی military rank گۆکردنەکان

 • admirał گۆکردنی admirał [pl]
 • vänrikki گۆکردنی vänrikki [fi]
 • Generol گۆکردنی Generol [lb]
 • plt. گۆکردنی plt. [pl]
 • gen. گۆکردنی gen. [pl]
 • frajtr گۆکردنی frajtr [cs]
 • generał گۆکردنی generał [pl]
 • Genereel گۆکردنی Genereel [lb]
 • pchor. [= podchorąży] گۆکردنی pchor. [= podchorąży] [pl]
 • ملازم أول تۆمارکردنی گۆکردنی ملازم أول [ar] بێژە نەکراو
 • مساعد أول تۆمارکردنی گۆکردنی مساعد أول [ar] بێژە نەکراو
 • فريق أول تۆمارکردنی گۆکردنی فريق أول [ar] بێژە نەکراو
 • عريف تۆمارکردنی گۆکردنی عريف [ar] بێژە نەکراو
 • رقيب أول تۆمارکردنی گۆکردنی رقيب أول [ar] بێژە نەکراو
 • תת-אלוף تۆمارکردنی گۆکردنی תת-אלוף [he] بێژە نەکراو
 • רב-סמל ראשון تۆمارکردنی گۆکردنی רב-סמל ראשון [he] بێژە نەکراو
 • רב-סמל מתקדם تۆمارکردنی گۆکردنی רב-סמל מתקדם [he] بێژە نەکراو
 • רב-סמל בכיר تۆمارکردنی گۆکردنی רב-סמל בכיר [he] بێژە نەکراو
 • רב-סמל تۆمارکردنی گۆکردنی רב-סמל [he] بێژە نەکراو
 • רב-נגד משנה تۆمارکردنی گۆکردنی רב-נגד משנה [he] بێژە نەکراو
 • רב-נגד تۆمارکردنی گۆکردنی רב-נגד [he] بێژە نەکراو
 • קצין מקצועי אקדמאי تۆمارکردنی گۆکردنی קצין מקצועי אקדמאי [he] بێژە نەکراو
 • קצין אקדמאי בכיר تۆمارکردنی گۆکردنی קצין אקדמאי בכיר [he] بێژە نەکراو
 • סמל ראשון تۆمارکردنی گۆکردنی סמל ראשון [he] بێژە نەکراو
 • אלוף משנה تۆمارکردنی گۆکردنی אלוף משנה [he] بێژە نەکراو