هاوپۆل:

meses del año

ڕاستاندنی meses del año گۆکردنەکان

 • marzo گۆکردنی marzo [es]
 • septiembre گۆکردنی septiembre [es]
 • agosto گۆکردنی agosto [es]
 • octubre گۆکردنی octubre [es]
 • abril گۆکردنی abril [es]
 • enero گۆکردنی enero [es]
 • junio گۆکردنی junio [es]
 • febrero گۆکردنی febrero [es]
 • diciembre گۆکردنی diciembre [es]
 • noviembre گۆکردنی noviembre [es]
 • Setiembre گۆکردنی Setiembre [ast]
 • urria گۆکردنی urria [eu]
 • azaroa گۆکردنی azaroa [eu]
 • أشهر السنة گۆکردنی أشهر السنة [ar]
 • ekaina گۆکردنی ekaina [eu]
 • abuztua گۆکردنی abuztua [eu]
 • maiatza گۆکردنی maiatza [eu]
 • uztaila گۆکردنی uztaila [eu]
 • apirila گۆکردنی apirila [eu]
 • iraila گۆکردنی iraila [eu]
 • abendua گۆکردنی abendua [eu]
 • otsaila گۆکردنی otsaila [eu]
 • martxoa گۆکردنی martxoa [eu]