هاوپۆل:

melléknév

ڕاستاندنی melléknév گۆکردنەکان

 • pink گۆکردنی pink [en]
 • civil گۆکردنی civil [en]
 • extra گۆکردنی extra [en]
 • lila گۆکردنی lila [de]
 • unentbehrlich گۆکردنی unentbehrlich [de]
 • optimista گۆکردنی optimista [es]
 • parti گۆکردنی parti [fr]
 • vad گۆکردنی vad [hu]
 • mini گۆکردنی mini [en]
 • kari گۆکردنی kari [fi]
 • elegáns گۆکردنی elegáns [hu]
 • papi گۆکردنی papi [es]
 • fekete گۆکردنی fekete [hu]
 • tengeri گۆکردنی tengeri [hu]
 • ősz گۆکردنی ősz [hu]
 • mobil گۆکردنی mobil [de]
 • belga گۆکردنی belga [es]
 • ronda گۆکردنی ronda [es]
 • katolikus گۆکردنی katolikus [hu]
 • piros گۆکردنی piros [hu]
 • sürgős گۆکردنی sürgős [hu]
 • fehér گۆکردنی fehér [hu]
 • fényes گۆکردنی fényes [hu]
 • nemesi گۆکردنی nemesi [it]
 • rózsaszín گۆکردنی rózsaszín [hu]
 • nemi گۆکردنی nemi [it]
 • kies گۆکردنی kies [de]
 • narancssárga گۆکردنی narancssárga [hu]
 • csúnya گۆکردنی csúnya [hu]
 • umbra گۆکردنی umbra [en]
 • barna گۆکردنی barna [hu]
 • soros گۆکردنی soros [hu]
 • bonyolult گۆکردنی bonyolult [hu]
 • demokratikus گۆکردنی demokratikus [hu]
 • komplett گۆکردنی komplett [de]
 • taknyos گۆکردنی taknyos [hu]
 • indiai گۆکردنی indiai [hu]
 • stabil گۆکردنی stabil [de]
 • író گۆکردنی író [hu]
 • sárga گۆکردنی sárga [hu]
 • antik گۆکردنی antik [de]
 • szépek گۆکردنی szépek [hu]
 • érzékeny گۆکردنی érzékeny [hu]
 • jókat گۆکردنی jókat [hu]
 • kémiai گۆکردنی kémiai [hu]
 • esti گۆکردنی esti [eo]
 • üzemi گۆکردنی üzemi [hu]
 • színházi گۆکردنی színházi [hu]
 • józan گۆکردنی józan [hu]
 • zsugori گۆکردنی zsugori [hu]
 • csinos گۆکردنی csinos [hu]
 • rajongó گۆکردنی rajongó [hu]
 • üzleti گۆکردنی üzleti [hu]
 • ortodox گۆکردنی ortodox [sv]
 • envisioning گۆکردنی envisioning [en]
 • előkelő گۆکردنی előkelő [hu]
 • zöld گۆکردنی zöld [hu]
 • egyéni گۆکردنی egyéni [hu]
 • heves گۆکردنی heves [hu]
 • mexikói گۆکردنی mexikói [hu]
 • házi گۆکردنی házi [hu]
 • deres گۆکردنی deres [da]
 • ostoba گۆکردنی ostoba [hu]
 • békés گۆکردنی békés [hu]
 • egyiptomi گۆکردنی egyiptomi [hu]
 • számítógépes گۆکردنی számítógépes [hu]
 • gyári گۆکردنی gyári [hu]
 • banki گۆکردنی banki [hu]
 • fáradt گۆکردنی fáradt [hu]
 • merev گۆکردنی merev [hu]
 • néma گۆکردنی néma [hu]
 • módosító گۆکردنی módosító [hu]
 • elképesztő گۆکردنی elképesztő [hu]
 • zsigeri گۆکردنی zsigeri [hu]
 • ártatlan گۆکردنی ártatlan [hu]
 • orosz گۆکردنی orosz [hu]
 • forgó گۆکردنی forgó [hu]
 • kegyetlen گۆکردنی kegyetlen [hu]
 • vörös گۆکردنی vörös [hu]
 • bolond گۆکردنی bolond [hu]
 • káros گۆکردنی káros [hu]
 • szóbeli گۆکردنی szóbeli [hu]
 • társas گۆکردنی társas [hu]
 • vak گۆکردنی vak [af]
 • környéki گۆکردنی környéki [hu]
 • utóbbi گۆکردنی utóbbi [hu]
 • testi گۆکردنی testi [fi]
 • Elvi گۆکردنی Elvi [fi]
 • tehetséges گۆکردنی tehetséges [hu]
 • képi گۆکردنی képi [fr]
 • üres گۆکردنی üres [hu]
 • ősi گۆکردنی ősi [hu]
 • központi گۆکردنی központi [hu]
 • igényes گۆکردنی igényes [hu]
 • abszolút گۆکردنی abszolút [hu]
 • ajánlatos گۆکردنی ajánlatos [hu]
 • stílusú گۆکردنی stílusú [hu]
 • sűrű گۆکردنی sűrű [hu]
 • egyértelmű گۆکردنی egyértelmű [hu]
 • izraeli گۆکردنی izraeli [hu]