هاوپۆل:

long vowel

ڕاستاندنی long vowel گۆکردنەکان

  • Pepe گۆکردنی Pepe [it]
  • สระยาว تۆمارکردنی گۆکردنی สระยาว [th] بێژە نەکراو
  • papa (father) تۆمارکردنی گۆکردنی papa (father) [rar] بێژە نەکراو
  • pupu (shell) تۆمارکردنی گۆکردنی pupu (shell) [rar] بێژە نەکراو
  • riri تۆمارکردنی گۆکردنی riri [rar] بێژە نەکراو