هاوپۆل:

Kimya terimleri

ڕاستاندنی Kimya terimleri گۆکردنەکان

 • flor گۆکردنی flor [es]
 • metal گۆکردنی metal [en]
 • proton گۆکردنی proton [en]
 • karbon گۆکردنی karbon [pl]
 • platin گۆکردنی platin [de]
 • nikel گۆکردنی nikel [br]
 • tungsten گۆکردنی tungsten [en]
 • arsenik گۆکردنی arsenik [sv]
 • sodyum گۆکردنی sodyum [tr]
 • oksijen گۆکردنی oksijen [tr]
 • baryum گۆکردنی baryum [fr]
 • Gümüş گۆکردنی Gümüş [tr]
 • kimya گۆکردنی kimya [tr]
 • baz گۆکردنی baz [tr]
 • iyon گۆکردنی iyon [tr]
 • ısı گۆکردنی ısı [tr]
 • molekül گۆکردنی molekül [tr]
 • yanma گۆکردنی yanma [az]
 • bakır گۆکردنی bakır [tr]
 • asit گۆکردنی asit [tr]
 • civa گۆکردنی civa [tr]
 • deney گۆکردنی deney [tr]
 • kurşun گۆکردنی kurşun [tr]
 • Kükürt گۆکردنی Kükürt [tr]
 • karbonhidrat گۆکردنی karbonhidrat [tr]
 • toryum گۆکردنی toryum [tr]
 • sezyum گۆکردنی sezyum [tr]
 • demir گۆکردنی demir [tr]
 • anyon گۆکردنی anyon [tr]
 • karışım گۆکردنی karışım [tr]
 • magnezyum گۆکردنی magnezyum [tr]
 • inorganik گۆکردنی inorganik [tr]
 • organik گۆکردنی organik [tr]
 • potasyum گۆکردنی potasyum [tr]
 • oksit گۆکردنی oksit [tr]
 • katyon گۆکردنی katyon [tr]
 • lityum گۆکردنی lityum [tr]
 • kaynama گۆکردنی kaynama [tr]
 • homojen گۆکردنی homojen [tr]
 • kalsiyum گۆکردنی kalsiyum [tr]
 • nobelyum گۆکردنی nobelyum [tr]
 • bazik گۆکردنی bazik [tr]
 • berilyum گۆکردنی berilyum [tr]
 • seyreltik گۆکردنی seyreltik [tr]
 • çözülme گۆکردنی çözülme [tr]
 • silisyum گۆکردنی silisyum [tr]
 • radyum گۆکردنی radyum [tr]
 • helyum گۆکردنی helyum [tr]
 • nötron گۆکردنی nötron [tr]
 • çözelti گۆکردنی çözelti [tr]
 • çözünürlük گۆکردنی çözünürlük [tr]
 • heterojen گۆکردنی heterojen [tr]
 • plutonyum گۆکردنی plutonyum [tr]
 • kalay گۆکردنی kalay [tr]
 • hidrojen گۆکردنی hidrojen [tr]
 • iyot گۆکردنی iyot [tr]
 • ametal گۆکردنی ametal [tr]
 • molibden- گۆکردنی molibden- [cs]
 • kadmiyum گۆکردنی kadmiyum [tr]
 • titanyum گۆکردنی titanyum [tr]
 • uranyum گۆکردنی uranyum [tr]
 • çinko گۆکردنی çinko [tr]
 • selenyum تۆمارکردنی گۆکردنی selenyum [kw] بێژە نەکراو