هاوپۆل:

Ireland

ڕاستاندنی Ireland گۆکردنەکان

 • (The Cliffs of) Moher تۆمارکردنی گۆکردنی (The Cliffs of) Moher [ga] بێژە نەکراو
 • Achill گۆکردنی Achill [en]
 • Achill Island گۆکردنی Achill Island [en]
 • Adomnán گۆکردنی Adomnán [ga]
 • Aghyaran گۆکردنی Aghyaran [en]
 • Aiden McGeady گۆکردنی Aiden McGeady [en]
 • Ailesbury Road گۆکردنی Ailesbury Road [en]
 • Allihies گۆکردنی Allihies [en]
 • Aran Islands گۆکردنی Aran Islands [en]
 • Athboy گۆکردنی Athboy [en]
 • Athlone گۆکردنی Athlone [en]
 • Avoca گۆکردنی Avoca [en]
 • avondale گۆکردنی avondale [en]
 • Ballagh گۆکردنی Ballagh [en]
 • Ballaghaderreen گۆکردنی Ballaghaderreen [en]
 • Ballina گۆکردنی Ballina [en]
 • Ballinasloe گۆکردنی Ballinasloe [en]
 • Ballingar گۆکردنی Ballingar [en]
 • Ballinskelligs گۆکردنی Ballinskelligs [en]
 • Ballybofey گۆکردنی Ballybofey [en]
 • Ballybough گۆکردنی Ballybough [en]
 • Ballygawley تۆمارکردنی گۆکردنی Ballygawley [en] بێژە نەکراو
 • Ballyhegan گۆکردنی Ballyhegan [en]
 • Ballyliffin گۆکردنی Ballyliffin [en]
 • Ballyshanny گۆکردنی Ballyshanny [en]
 • Bangor گۆکردنی Bangor [en]
 • Barony of Lune گۆکردنی Barony of Lune [en]
 • Belturbet گۆکردنی Belturbet [en]
 • Birr گۆکردنی Birr [de]
 • Blarney stone گۆکردنی Blarney stone [en]
 • Braystown گۆکردنی Braystown [en]
 • Breaghwy گۆکردنی Breaghwy [en]
 • Brian Cowen گۆکردنی Brian Cowen [en]
 • Brittas گۆکردنی Brittas [en]
 • Bryn Celli Ddu گۆکردنی Bryn Celli Ddu [cy]
 • Bullaunancheathrairaluinn گۆکردنی Bullaunancheathrairaluinn [en]
 • Bunclody گۆکردنی Bunclody [en]
 • Bunowen تۆمارکردنی گۆکردنی Bunowen [en] بێژە نەکراو
 • Bunratty گۆکردنی Bunratty [en]
 • Burren گۆکردنی Burren [en]
 • Carrick-a-Rede گۆکردنی Carrick-a-Rede [en]
 • Carrick-a-Rede Rope Bridge گۆکردنی Carrick-a-Rede Rope Bridge [en]
 • Carrickmacross گۆکردنی Carrickmacross [en]
 • Cashel گۆکردنی Cashel [en]
 • Castlebar تۆمارکردنی گۆکردنی Castlebar [en] بێژە نەکراو
 • Castlerea گۆکردنی Castlerea [en]
 • Cathleen Ní Houlihan گۆکردنی Cathleen Ní Houlihan [en]
 • Cearbhall گۆکردنی Cearbhall [ga]
 • Charleville گۆکردنی Charleville [en]
 • Clanbrassil تۆمارکردنی گۆکردنی Clanbrassil [en] بێژە نەکراو
 • Cliftonville گۆکردنی Cliftonville [en]
 • Clogher گۆکردنی Clogher [en]
 • Clogher Head گۆکردنی Clogher Head [en]
 • Clonagh گۆکردنی Clonagh [en]
 • Clongee گۆکردنی Clongee [en]
 • Clongowes گۆکردنی Clongowes [en]
 • Clonmel گۆکردنی Clonmel [en]
 • Clonsilla گۆکردنی Clonsilla [en]
 • Cloughjordan گۆکردنی Cloughjordan [en]
 • Cloyne گۆکردنی Cloyne [en]
 • Coachford گۆکردنی Coachford [en]
 • Cobh گۆکردنی Cobh [en]
 • Collon تۆمارکردنی گۆکردنی Collon [en | es] بێژە نەکراو
 • Colm Cille گۆکردنی Colm Cille [ga]
 • Colmcille گۆکردنی Colmcille [en]
 • Coole Park گۆکردنی Coole Park [en]
 • Cootehill گۆکردنی Cootehill [en]
 • Corcomroe گۆکردنی Corcomroe [en]
 • Cornacully گۆکردنی Cornacully [en]
 • Corofin گۆکردنی Corofin [en]
 • Craggaunowen گۆکردنی Craggaunowen [en]
 • curragh گۆکردنی curragh [en]
 • Curraghavoe تۆمارکردنی گۆکردنی Curraghavoe [en] بێژە نەکراو
 • Curraghmore گۆکردنی Curraghmore [en]
 • Darren O'Dea گۆکردنی Darren O'Dea [en]
 • Dermot MacMurrough گۆکردنی Dermot MacMurrough [en]
 • Dervorguilla تۆمارکردنی گۆکردنی Dervorguilla [en] بێژە نەکراو
 • Donegal گۆکردنی Donegal [en]
 • Doneraile گۆکردنی Doneraile [en]
 • Doolin گۆکردنی Doolin [en]
 • Dowth گۆکردنی Dowth [en]
 • Driseog گۆکردنی Driseog [en]
 • Drumdoe گۆکردنی Drumdoe [en]
 • Dublin Bay گۆکردنی Dublin Bay [en]
 • Dun Laoghaire گۆکردنی Dun Laoghaire [en]
 • Dunboyne گۆکردنی Dunboyne [en]
 • Dunfanaghy گۆکردنی Dunfanaghy [en]
 • Dunguaire گۆکردنی Dunguaire [en]
 • Dunguire گۆکردنی Dunguire [en]
 • Dunshaughlin گۆکردنی Dunshaughlin [en]
 • Dunsink Observatory تۆمارکردنی گۆکردنی Dunsink Observatory [en] بێژە نەکراو
 • Durrow گۆکردنی Durrow [en]
 • Eamon de Valera گۆکردنی Eamon de Valera [en]
 • Eire گۆکردنی Eire [sw]
 • ennis گۆکردنی ennis [en]
 • Enniskillen گۆکردنی Enniskillen [en]
 • Eoin Doyle تۆمارکردنی گۆکردنی Eoin Doyle [en] بێژە نەکراو
 • erin گۆکردنی erin [en]
 • Eyeries گۆکردنی Eyeries [en]
 • Feakle گۆکردنی Feakle [en]