هاوپۆل:

instruments

ڕاستاندنی instruments گۆکردنەکان

  • Cornett گۆکردنی Cornett [en]
  • Electric Cymbalum گۆکردنی Electric Cymbalum [en]
  • Trychel گۆکردنی Trychel [en]
  • κλαπατσίμπαλα گۆکردنی κλαπατσίμπαλα [el]
  • ادات گۆکردنی ادات [fa]
  • xalam گۆکردنی xalam [sw]
  • Sampho تۆمارکردنی گۆکردنی Sampho [km] بێژە نەکراو
  • sarod تۆمارکردنی گۆکردنی sarod [hi] بێژە نەکراو