هاوپۆل:

imperativo di aprire

ڕاستاندنی imperativo di aprire گۆکردنەکان

  • aprile گۆکردنی
    aprile [it]
  • àprile گۆکردنی
    àprile [it]