هاوپۆل:

horse

ڕاستاندنی horse گۆکردنەکان

 • Abessinier گۆکردنی Abessinier [de]
 • adventist گۆکردنی adventist [de]
 • Aegidienberger گۆکردنی Aegidienberger [de]
 • Alt-Oldenburger گۆکردنی Alt-Oldenburger [de]
 • American Pharoah گۆکردنی American Pharoah [en]
 • American Saddlebred گۆکردنی American Saddlebred [en]
 • Anglo-Araber گۆکردنی Anglo-Araber [de]
 • Anglo-Normanne گۆکردنی Anglo-Normanne [de]
 • Aonbhar گۆکردنی Aonbhar [ga]
 • Ardenner گۆکردنی Ardenner [de]
 • asi گۆکردنی asi [ilo]
 • bhiza گۆکردنی bhiza [sn]
 • Brody's Cause گۆکردنی Brody's Cause [en]
 • bronco گۆکردنی bronco [es]
 • Bucephalus گۆکردنی Bucephalus [en]
 • cabaddu گۆکردنی cabaddu [sc]
 • caballine گۆکردنی caballine [en]
 • caballo گۆکردنی caballo [es]
 • caballu تۆمارکردنی گۆکردنی caballu [ast] بێژە نەکراو
 • calk گۆکردنی calk [en]
 • cavaddu گۆکردنی cavaddu [scn]
 • cavàl گۆکردنی cavàl [egl]
 • cavál گۆکردنی cavál [lmo]
 • caval گۆکردنی caval [pms]
 • Cavall گۆکردنی Cavall [en]
 • Cavalletti گۆکردنی Cavalletti [de]
 • cavàllo گۆکردنی cavàllo [nap]
 • cavallo گۆکردنی cavallo [it]
 • cavallu گۆکردنی cavallu [lij]
 • cavau تۆمارکردنی گۆکردنی cavau [frp] بێژە نەکراو
 • Ceingalad گۆکردنی Ceingalad [cy]
 • ĉevalo/cxevalo گۆکردنی ĉevalo/cxevalo [eo]
 • charioteer گۆکردنی charioteer [en]
 • chaval گۆکردنی chaval [es]
 • Cherry Wine گۆکردنی Cherry Wine [en]
 • chivau تۆمارکردنی گۆکردنی chivau [frp] بێژە نەکراو
 • chomąta گۆکردنی chomąta [pl]
 • chomąto گۆکردنی chomąto [pl]
 • Chrysaor گۆکردنی Chrysaor [en]
 • chwal گۆکردنی chwal [ht]
 • cjaval گۆکردنی cjaval [fur]
 • courser گۆکردنی courser [en]
 • creator گۆکردنی creator [en]
 • cuddie گۆکردنی cuddie [sco]
 • cxevalo گۆکردنی cxevalo [eo]
 • czerwonobrązowy گۆکردنی czerwonobrązowy [pl]
 • Danzing Candy گۆکردنی Danzing Candy [en]
 • Dartmoor pony گۆکردنی Dartmoor pony [en]
 • Dazzling Gem گۆکردنی Dazzling Gem [en]
 • destrier گۆکردنی destrier [en]
 • dipere تۆمارکردنی گۆکردنی dipere [st] بێژە نەکراو
 • Discreetness گۆکردنی Discreetness [en]
 • dyszel گۆکردنی dyszel [pl]
 • dyszelek گۆکردنی dyszelek [pl]
 • dyszle گۆکردنی dyszle [pl]
 • èbba گۆکردنی èbba [sc]
 • Edelbluthaflinger گۆکردنی Edelbluthaflinger [de]
 • embalaasi گۆکردنی embalaasi [lg]
 • Emscherbrücher گۆکردنی Emscherbrücher [de]
 • equinus گۆکردنی equinus [la]
 • Estnischer Klepper گۆکردنی Estnischer Klepper [de]
 • étalon گۆکردنی étalon [fr]
 • Exaggerator گۆکردنی Exaggerator [en]
 • eÿin تۆمارکردنی گۆکردنی eÿin [yo] بێژە نەکراو
 • faras گۆکردنی faras [so]
 • farása تۆمارکردنی گۆکردنی farása [ln] بێژە نەکراو
 • farasi گۆکردنی farasi [sw]
 • Färöerpony گۆکردنی Färöerpony [de]
 • farrier گۆکردنی farrier [en]
 • fas گۆکردنی fas [pl]
 • fellowship گۆکردنی fellowship [en]
 • ferd گۆکردنی ferd [no]
 • Fjordpferd گۆکردنی Fjordpferd [de]
 • Fluttershy گۆکردنی Fluttershy [en]
 • foxhunting گۆکردنی foxhunting [en]
 • Friesenwallach گۆکردنی Friesenwallach [de]
 • futurity گۆکردنی futurity [en]
 • gelding گۆکردنی gelding [en]
 • gnägg گۆکردنی gnägg [sv]
 • gotlandsruss گۆکردنی gotlandsruss [sv]
 • grai گۆکردنی grai [ro]
 • graj گۆکردنی graj [pl]
 • grast گۆکردنی grast [rom]
 • Gringolet گۆکردنی Gringolet [fr]
 • grzywiasty گۆکردنی grzywiasty [pl]
 • Gun Runner گۆکردنی Gun Runner [en]
 • haasi گۆکردنی haasi [ngh]
 • Hackney گۆکردنی Hackney [en]
 • Haflinger گۆکردنی Haflinger [en]
 • handicapper گۆکردنی handicapper [en]
 • Hannoveraner گۆکردنی Hannoveraner [de]
 • hatchi تۆمارکردنی گۆکردنی hatchi [ny] بێژە نەکراو
 • heasta گۆکردنی heasta [sme]
 • Hengroen گۆکردنی Hengroen [cy]
 • hest گۆکردنی hest [da]
 • hesti تۆمارکردنی گۆکردنی hesti [is] بێژە نەکراو
 • hests گۆکردنی hests [is]
 • Hispano-Araber گۆکردنی Hispano-Araber [de]
 • hoiho گۆکردنی hoiho [mi]
 • Holsteiner گۆکردنی Holsteiner [de]