هاوپۆل:

Girl name

ڕاستاندنی Girl name گۆکردنەکان

 • Kathleen گۆکردنی Kathleen [en]
 • Mia گۆکردنی Mia [en]
 • Alyssa گۆکردنی Alyssa [en]
 • Alexa گۆکردنی Alexa [en]
 • Trine گۆکردنی Trine [da]
 • jayleen گۆکردنی jayleen [en]
 • Grete گۆکردنی Grete [no]
 • Galya گۆکردنی Galya [he]
 • Tayce گۆکردنی Tayce [en]
 • Nitza گۆکردنی Nitza [he]
 • Galila گۆکردنی Galila [he]
 • Aymeline گۆکردنی Aymeline [fr]
 • alke گۆکردنی alke [de]
 • Selver گۆکردنی Selver [ku]
 • Gesche گۆکردنی Gesche [de]
 • gerezi گۆکردنی gerezi [eu]
 • Tete گۆکردنی Tete [de]
 • Libi گۆکردنی Libi [he]
 • Maiane گۆکردنی Maiane [pt]
 • Gulşîn گۆکردنی Gulşîn [ku]
 • Frowe گۆکردنی Frowe [de]
 • Amálie گۆکردنی Amálie [cs]
 • Tzivya گۆکردنی Tzivya [he]
 • هوما گۆکردنی هوما [ar]
 • Afshan گۆکردنی Afshan [de]
 • olivie تۆمارکردنی گۆکردنی olivie [cs] بێژە نەکراو
 • Sadiqua تۆمارکردنی گۆکردنی Sadiqua [en] بێژە نەکراو