هاوپۆل:

Företagsnamn

ڕاستاندنی Företagsnamn گۆکردنەکان

  • H&M گۆکردنی H&M [sv]
  • Telia sonera گۆکردنی Telia sonera [sv]
  • Sagem گۆکردنی Sagem [fr]
  • Le coup au moral تۆمارکردنی گۆکردنی Le coup au moral [fr] بێژە نەکراو