هاوپۆل:

egennamn

ڕاستاندنی egennamn گۆکردنەکان

 • Rälla تۆمارکردنی گۆکردنی Rälla [sv] بێژە نەکراو
 • Trollenäs گۆکردنی Trollenäs [sv]
 • Jerker گۆکردنی Jerker [en]
 • Burträsk گۆکردنی Burträsk [sv]
 • Ravlunda گۆکردنی Ravlunda [sv]
 • Vollsjö گۆکردنی Vollsjö [sv]
 • Tomelilla گۆکردنی Tomelilla [sv]
 • Åmotfors گۆکردنی Åmotfors [sv]
 • tilde گۆکردنی tilde [en]
 • Vinköl گۆکردنی Vinköl [sv]
 • Gerhard گۆکردنی Gerhard [de]
 • Veberöd گۆکردنی Veberöd [sv]
 • Herrljunga گۆکردنی Herrljunga [sv]
 • Lesjöfors گۆکردنی Lesjöfors [sv]
 • Hallsberg گۆکردنی Hallsberg [sv]
 • Godby گۆکردنی Godby [sv]
 • Robertsfors گۆکردنی Robertsfors [sv]
 • Sunnansjö گۆکردنی Sunnansjö [sv]
 • Vattubrinken گۆکردنی Vattubrinken [sv]
 • Torslanda گۆکردنی Torslanda [sv]
 • Väsman گۆکردنی Väsman [sv]
 • Hörby گۆکردنی Hörby [sv]
 • Degeberga گۆکردنی Degeberga [sv]
 • Lundsbrunn گۆکردنی Lundsbrunn [sv]
 • Grisslehamn گۆکردنی Grisslehamn [sv]
 • Åraslöv گۆکردنی Åraslöv [sv]
 • Bosarp گۆکردنی Bosarp [sv]
 • Söderby گۆکردنی Söderby [sv]
 • Värö گۆکردنی Värö [sv]
 • Felicia گۆکردنی Felicia [ro]
 • Hannes گۆکردنی Hannes [fi]
 • Ove گۆکردنی Ove [sv]
 • sofi گۆکردنی sofi [sv]
 • Hilbert گۆکردنی Hilbert [sv]
 • Julia گۆکردنی Julia [en]
 • Molly گۆکردنی Molly [en]
 • Percy گۆکردنی Percy [en]
 • Bengta گۆکردنی Bengta [sv]
 • Rikard گۆکردنی Rikard [hr]
 • Viborg گۆکردنی Viborg [sv]
 • Grums گۆکردنی Grums [sv]
 • Helsingfors گۆکردنی Helsingfors [sv]
 • Karina گۆکردنی Karina [es]
 • Haninge گۆکردنی Haninge [sv]
 • Mariannelund گۆکردنی Mariannelund [sv]
 • Mongoliet گۆکردنی Mongoliet [sv]
 • Österrike گۆکردنی Österrike [sv]
 • Sörmland گۆکردنی Sörmland [sv]
 • Maja Gräddnos گۆکردنی Maja Gräddnos [sv]
 • Pelle Svanslös گۆکردنی Pelle Svanslös [sv]
 • Turkiet گۆکردنی Turkiet [sv]
 • Slovakien گۆکردنی Slovakien [sv]
 • Framnäs گۆکردنی Framnäs [sv]
 • Kambodja گۆکردنی Kambodja [sv]
 • Sturefors گۆکردنی Sturefors [sv]
 • Malena گۆکردنی Malena [hr]
 • Cypern گۆکردنی Cypern [da]
 • Karelen گۆکردنی Karelen [sv]
 • Nya Zeeland گۆکردنی Nya Zeeland [sv]
 • Koppom گۆکردنی Koppom [sv]
 • Danderyd گۆکردنی Danderyd [sv]
 • Skandinavien گۆکردنی Skandinavien [sv]
 • Hammarstrand گۆکردنی Hammarstrand [sv]
 • Latinamerika گۆکردنی Latinamerika [sv]
 • lund گۆکردنی lund [sv]
 • mio گۆکردنی mio [de]
 • Irene گۆکردنی Irene [es]
 • Syrakusa گۆکردنی Syrakusa [sv]
 • Jylland گۆکردنی Jylland [da]
 • Baltikum گۆکردنی Baltikum [sv]
 • Norge گۆکردنی Norge [no]
 • Norden گۆکردنی Norden [de]
 • Visby گۆکردنی Visby [sv]
 • Åre گۆکردنی Åre [sv]
 • Överkalix گۆکردنی Överkalix [sv]
 • Ragnà گۆکردنی Ragnà [pms]
 • Cornelia گۆکردنی Cornelia [it]
 • berg گۆکردنی berg [de]
 • Holger گۆکردنی Holger [de]
 • هولدا گۆکردنی هولدا [ar]
 • Signe گۆکردنی Signe [fr]
 • vivi گۆکردنی vivi [pt]
 • Herta گۆکردنی Herta [de]
 • algot گۆکردنی algot [sv]
 • Стиг گۆکردنی Стиг [ru]
 • dag گۆکردنی dag [nl]
 • lind گۆکردنی lind [sv]
 • nanna گۆکردنی nanna [mt]
 • Vanja گۆکردنی Vanja [sl]
 • stella گۆکردنی stella [it]
 • Napoleon گۆکردنی Napoleon [en]
 • Levi گۆکردنی Levi [eo]
 • Tore گۆکردنی Tore [en]
 • Sten گۆکردنی Sten [sv]
 • Charles گۆکردنی Charles [en]
 • Willy گۆکردنی Willy [en]
 • Gun گۆکردنی Gun [en]
 • Victor گۆکردنی Victor [en]
 • Beatrice گۆکردنی Beatrice [en]
 • Tina گۆکردنی Tina [es]