هاوپۆل:

drink (to the last drop)

ڕاستاندنی drink (to the last drop) گۆکردنەکان

  • tea گۆکردنی tea [en]
  • wypiłabym گۆکردنی wypiłabym [pl]
  • wypił گۆکردنی wypił [pl]
  • Arnbitter گۆکردنی Arnbitter [da]