هاوپۆل:

dawn

ڕاستاندنی dawn گۆکردنەکان

 • علیٰ الصباح گۆکردنی علیٰ الصباح [ur]
 • تَڑکے گۆکردنی تَڑکے [ur]
 • تَڑکا گۆکردنی تَڑکا [ur]
 • پوپھٹںا گۆکردنی پوپھٹںا [ur]
 • صبح گۆکردنی صبح [fa]
 • صبح صادق گۆکردنی صبح صادق [ur]
 • سفید گۆکردنی سفید [fa]
 • eoan گۆکردنی eoan [en]
 • camhanaich گۆکردنی camhanaich [gd]
 • tanyeri گۆکردنی tanyeri [tr]
 • 曉 گۆکردنی [yue]
 • Jutrzenka گۆکردنی Jutrzenka [pl]
 • wâpan گۆکردنی wâpan [cr]
 • aurorean گۆکردنی aurorean [en]
 • świtanie گۆکردنی świtanie [pl]
 • brzask گۆکردنی brzask [pl]
 • przedświt گۆکردنی przedświt [pl]
 • לזרוח گۆکردنی לזרוח [he]
 • שחר گۆکردنی שחר [he]
 • प्रत्युष گۆکردنی प्रत्युष [sa]
 • Bosa گۆکردنی Bosa [it]
 • سحرگاه گۆکردنی سحرگاه [fa]
 • umuseso تۆمارکردنی گۆکردنی umuseso [rw] بێژە نەکراو
 • maitineta تۆمارکردنی گۆکردنی maitineta [an] بێژە نەکراو
 • matenkrepusko گۆکردنی matenkrepusko [eo]
 • egunsenti گۆکردنی egunsenti [eu]
 • alwa گۆکردنی alwa [mfe]