هاوپۆل:

chemical element

ڕاستاندنی chemical element گۆکردنەکان

 • flerovium گۆکردنی flerovium [de]
 • unbinilium گۆکردنی unbinilium [hu]
 • ununennium گۆکردنی ununennium [hu]
 • unbiunium گۆکردنی unbiunium [hu]
 • kopernícium گۆکردنی kopernícium [hu]
 • ununoktium گۆکردنی ununoktium [hu]
 • ununszeptium گۆکردنی ununszeptium [hu]
 • prométium گۆکردنی prométium [hu]
 • neodímium گۆکردنی neodímium [hu]
 • europium گۆکردنی europium [de]
 • tulium گۆکردنی tulium [fi]
 • nobelium گۆکردنی nobelium [de]
 • neptunium گۆکردنی neptunium [en]
 • mendelevium گۆکردنی mendelevium [en]
 • lawrencium گۆکردنی lawrencium [de]
 • carbón گۆکردنی carbón [es]
 • Паладий گۆکردنی Паладий [bg]
 • хафний گۆکردنی хафний [bg]
 • холмий گۆکردنی холмий [bg]
 • kuiv گۆکردنی kuiv [et]
 • těžík گۆکردنی těžík [cs]
 • Ливерморий گۆکردنی Ливерморий [tt]
 • сөрмә گۆکردنی сөрмә [tt]
 • тутыя گۆکردنی тутыя [tt]
 • терекөмеш گۆکردنی терекөмеш [tt]
 • күкерт گۆکردنی күкерт [tt]
 • унунпентий گۆکردنی унунпентий [tt]
 • унуноктий گۆکردنی унуноктий [tt]
 • һассий گۆکردنی һассий [tt]
 • кургашын گۆکردنی кургашын [tt]
 • Флеровий گۆکردنی Флеровий [tt]
 • көмеш گۆکردنی көмеш [tt]
 • һольмий گۆکردنی һольмий [tt]
 • кургаш گۆکردنی кургаш [tt]
 • аккургаш گۆکردنی аккургаш [tt]
 • унунтрий گۆکردنی унунтрий [tt]
 • унунсептий گۆکردنی унунсептий [tt]
 • агалтын گۆکردنی агалтын [tt]
 • бакыр گۆکردنی бакыр [tt]
 • òr گۆکردنی òr [lmo]
 • plåta گۆکردنی plåta [sv]
 • asgâ تۆمارکردنی گۆکردنی asgâ [ch] بێژە نەکراو
 • aluminom تۆمارکردنی گۆکردنی aluminom [ch] بێژە نەکراو
 • asugi تۆمارکردنی گۆکردنی asugi [ch] بێژە نەکراو
 • Silva گۆکردنی Silva [pt]
 • ain گۆکردنی ain [fr]
 • tini گۆکردنی tini [to]
 • zim تۆمارکردنی گۆکردنی zim [pap] بێژە نەکراو
 • arséniko گۆکردنی arséniko [pap]
 • kuek تۆمارکردنی گۆکردنی kuek [pap] بێژە نەکراو
 • klòròks گۆکردنی klòròks [pap]
 • yodi تۆمارکردنی گۆکردنی yodi [pap] بێژە نەکراو
 • zürstòf گۆکردنی zürstòf [pap]
 • fòsfòr تۆمارکردنی گۆکردنی fòsfòr [pap] بێژە نەکراو
 • bleki گۆکردنی bleki [eo]
 • Mèki گۆکردنی Mèki [ht]
 • asenik تۆمارکردنی گۆکردنی asenik [ht] بێژە نەکراو
 • fè گۆکردنی [ht]
 • ajan گۆکردنی ajan [tr]
 • lò گۆکردنی [ht]
 • eten گۆکردنی eten [nl]
 • aliminyòm تۆمارکردنی گۆکردنی aliminyòm [ht] بێژە نەکراو
 • plon گۆکردنی plon [pl]
 • souf تۆمارکردنی گۆکردنی souf [ht] بێژە نەکراو
 • qillaya تۆمارکردنی گۆکردنی qillaya [ay] بێژە نەکراو
 • itamembe گۆکردنی itamembe [gn]
 • itamembeyku گۆکردنی itamembeyku [gn]
 • itatĩ گۆکردنی itatĩ [gn]
 • kuarepoti گۆکردنی kuarepoti [gn]
 • kuarepotipytã گۆکردنی kuarepotipytã [gn]
 • nikala تۆمارکردنی گۆکردنی nikala [haw] بێژە نەکراو
 • kopalaka تۆمارکردنی گۆکردنی kopalaka [haw] بێژە نەکراو
 • melekulia تۆمارکردنی گۆکردنی melekulia [haw] بێژە نەکراو
 • meki تۆمارکردنی گۆکردنی meki [eo | haw] بێژە نەکراو
 • óólaa تۆمارکردنی گۆکردنی óólaa [nv] بێژە نەکراو
 • łeetsoii تۆمارکردنی گۆکردنی łeetsoii [nv] بێژە نەکراو
 • dilyį́hí تۆمارکردنی گۆکردنی dilyį́hí [nv] بێژە نەکراو
 • mázaša گۆکردنی mázaša [lkt]
 • mázaskaska گۆکردنی mázaskaska [lkt]
 • mázaskazi گۆکردنی mázaskazi [lkt]
 • nsimbhi تۆمارکردنی گۆکردنی nsimbhi [ts] بێژە نەکراو
 • nsuku تۆمارکردنی گۆکردنی nsuku [ts] بێژە نەکراو
 • salifa تۆمارکردنی گۆکردنی salifa [ts] بێژە نەکراو
 • photaxi تۆمارکردنی گۆکردنی photaxi [ts] بێژە نەکراو
 • salfa تۆمارکردنی گۆکردنی salfa [ve] بێژە نەکراو
 • tsimbi تۆمارکردنی گۆکردنی tsimbi [ve] بێژە نەکراو
 • musuku تۆمارکردنی گۆکردنی musuku [ve] بێژە نەکراو
 • thini تۆمارکردنی گۆکردنی thini [tn | ts | ve] بێژە نەکراو
 • selefera تۆمارکردنی گۆکردنی selefera [tn] بێژە نەکراو
 • lloto تۆمارکردنی گۆکردنی lloto [tn] بێژە نەکراو
 • tshipi تۆمارکردنی گۆکردنی tshipi [tn] بێژە نەکراو
 • sibabuli تۆمارکردنی گۆکردنی sibabuli [ss] بێژە نەکراو
 • umthofu تۆمارکردنی گۆکردنی umthofu [ss] بێژە نەکراو
 • insimbi تۆمارکردنی گۆکردنی insimbi [ss] بێژە نەکراو
 • litfusi تۆمارکردنی گۆکردنی litfusi [ss] بێژە نەکراو
 • ithusi تۆمارکردنی گۆکردنی ithusi [zu] بێژە نەکراو
 • isiliva تۆمارکردنی گۆکردنی isiliva [zu] بێژە نەکراو
 • igolide تۆمارکردنی گۆکردنی igolide [zu] بێژە نەکراو
 • ifeza تۆمارکردنی گۆکردنی ifeza [rw] بێژە نەکراو
 • amazuku تۆمارکردنی گۆکردنی amazuku [rw] بێژە نەکراو