هاوپۆل:

Celle di San Vito

ڕاستاندنی Celle di San Vito گۆکردنەکان

 • tia گۆکردنی tia [pt]
 • large گۆکردنی large [en]
 • uit گۆکردنی uit [nl]
 • tante گۆکردنی tante [fr]
 • tire گۆکردنی tire [en]
 • vivre گۆکردنی vivre [fr]
 • vote گۆکردنی vote [en]
 • va گۆکردنی va [es]
 • vu گۆکردنی vu [fr]
 • tint گۆکردنی tint [en]
 • Panne گۆکردنی Panne [de]
 • Vayne گۆکردنی Vayne [en]
 • sunt گۆکردنی sunt [ro]
 • yan گۆکردنی yan [tr]
 • vint گۆکردنی vint [ca]
 • tenaz گۆکردنی tenaz [pt]
 • vigne گۆکردنی vigne [it]
 • siya گۆکردنی siya [tl]
 • tenta گۆکردنی tenta [pt]
 • vén گۆکردنی vén [hu]
 • verta گۆکردنی verta [fi]
 • abbià گۆکردنی abbià [nap]
 • tuf گۆکردنی tuf [fr]
 • téte گۆکردنی téte [frp]
 • Tusse گۆکردنی Tusse [ia]
 • terrin گۆکردنی terrin [sv]
 • ciupplìiye گۆکردنی ciupplìiye [frp]
 • sétte étt'igle گۆکردنی sétte étt'igle [frp]
 • teye گۆکردنی teye [frp]
 • abbàttre گۆکردنی abbàttre [frp]
 • vaye گۆکردنی vaye [frp]
 • verdéiye گۆکردنی verdéiye [frp]
 • sya گۆکردنی sya [frp]
 • Toche گۆکردنی Toche [frp]
 • trése گۆکردنی trése [frp]
 • strèn گۆکردنی strèn [frp]
 • tagliye گۆکردنی tagliye [frp]
 • venunt گۆکردنی venunt [frp]
 • turmiéce گۆکردنی turmiéce [frp]
 • yenisce گۆکردنی yenisce [frp]
 • uréglie گۆکردنی uréglie [frp]
 • straye گۆکردنی straye [frp]
 • fanne گۆکردنی fanne [frp]
 • undelà گۆکردنی undelà [frp]
 • pòrde گۆکردنی pòrde [frp]
 • abelettà گۆکردنی abelettà [frp]
 • ciuà گۆکردنی ciuà [frp]
 • rachyamméye گۆکردنی rachyamméye [frp]
 • lo su i mancunte pa گۆکردنی lo su i mancunte pa [frp]
 • tucciye گۆکردنی tucciye [frp]
 • Tèndre گۆکردنی Tèndre [frp]
 • abbulà گۆکردنی abbulà [frp]
 • dammage گۆکردنی dammage [frp]
 • triye گۆکردنی triye [frp]
 • avrìje گۆکردنی avrìje [frp]
 • venchitte گۆکردنی venchitte [frp]
 • varì گۆکردنی varì [frp]
 • delunne گۆکردنی delunne [frp]
 • gelìnne گۆکردنی gelìnne [frp]
 • utà گۆکردنی utà [frp]
 • viaye گۆکردنی viaye [frp]
 • venitte گۆکردنی venitte [frp]
 • Ti te séye گۆکردنی Ti te séye [frp]
 • veniye گۆکردنی veniye [frp]
 • maje de maje گۆکردنی maje de maje [frp]
 • tussiye گۆکردنی tussiye [frp]
 • trubbye گۆکردنی trubbye [frp]
 • abbrustelìye گۆکردنی abbrustelìye [frp]
 • sterrazze گۆکردنی sterrazze [frp]
 • trézze گۆکردنی trézze [frp]
 • turnà گۆکردنی turnà [lmo]
 • abburà گۆکردنی abburà [frp]
 • suffrit گۆکردنی suffrit [frp]
 • vedayre گۆکردنی vedayre [frp]
 • sò sén i sunte store گۆکردنی sò sén i sunte store [frp]
 • paje گۆکردنی paje [es]
 • stacce گۆکردنی stacce [frp]
 • aùste گۆکردنی aùste [frp]
 • uayle گۆکردنی uayle [frp]
 • abbuccattàure گۆکردنی abbuccattàure [frp]
 • unaue گۆکردنی unaue [frp]
 • yéglie گۆکردنی yéglie [frp]
 • traye sént گۆکردنی traye sént [frp]
 • cigliaje گۆکردنی cigliaje [frp]
 • viéglie گۆکردنی viéglie [frp]
 • diaménce گۆکردنی diaménce [frp]
 • Mun unghye گۆکردنی Mun unghye [frp]
 • vencassiant گۆکردنی vencassiant [frp]
 • vulassiant گۆکردنی vulassiant [frp]
 • gli e sya گۆکردنی gli e sya [frp]
 • trénte گۆکردنی trénte [frp]
 • stupple گۆکردنی stupple [frp]
 • dessànne گۆکردنی dessànne [frp]
 • tròtte گۆکردنی tròtte [frp]
 • véndre گۆکردنی véndre [frp]
 • abbruattàue گۆکردنی abbruattàue [frp]
 • tuttènzèn گۆکردنی tuttènzèn [frp]
 • appuntà گۆکردنی appuntà [frp]
 • Tarme گۆکردنی Tarme [frp]
 • uttantayene گۆکردنی uttantayene [frp]