هاوپۆل:

bistecca con la dieresi sulla e ë.

ڕاستاندنی bistecca con la dieresi sulla e ë. گۆکردنەکان