هاوپۆل:

bee (insect)

ڕاستاندنی bee (insect) گۆکردنەکان

 • abi گۆکردنی abi [fi]
 • пчела گۆکردنی пчела [ru]
 • bij گۆکردنی bij [nl]
 • ary گۆکردنی ary [cs]
 • نحل گۆکردنی نحل [ar]
 • eiru گۆکردنی eiru [gn]
 • माउरी گۆکردنی माउरी [ne]
 • pī گۆکردنی [mi]
 • oyin گۆکردنی oyin [yo]
 • uruyuki گۆکردنی uruyuki [rn]
 • binen گۆکردنی binen [tpi]
 • తేనెటీగ گۆکردنی తేనెటీగ [te]
 • mieđašeatni گۆکردنی mieđašeatni [sme]
 • मधुकर گۆکردنی मधुकर [mr]
 • snickarbin گۆکردنی snickarbin [sv]
 • èva تۆمارکردنی گۆکردنی èva [egl] بێژە نەکراو
 • haemolymph تۆمارکردنی گۆکردنی haemolymph [en] بێژە نەکراو
 • abeha تۆمارکردنی گۆکردنی abeha [ch | tl] بێژە نەکراو
 • inyosi تۆمارکردنی گۆکردنی inyosi [ss | xh | zu] بێژە نەکراو
 • занбӯр تۆمارکردنی گۆکردنی занбӯр [tg] بێژە نەکراو
 • njuchi تۆمارکردنی گۆکردنی njuchi [ny] بێژە نەکراو
 • nyiruan تۆمارکردنی گۆکردنی nyiruan [su] بێژە نەکراو
 • nyoxi تۆمارکردنی گۆکردنی nyoxi [ts] بێژە نەکراو