هاوپۆل:

animals in Upper Sorbian

ڕاستاندنی animals in Upper Sorbian گۆکردنەکان

  • liška گۆکردنی liška [cs]
  • kóń تۆمارکردنی گۆکردنی kóń [hsb] بێژە نەکراو
  • kóčka تۆمارکردنی گۆکردنی kóčka [hsb] بێژە نەکراو
  • kawka گۆکردنی kawka [pl]