هاوپۆل:

alfabeto

ڕاستاندنی alfabeto گۆکردنەکان

 • a گۆکردنی a [en]
 • e گۆکردنی e [it]
 • C گۆکردنی C [de]
 • B گۆکردنی B [en]
 • F گۆکردنی F [de]
 • D گۆکردنی D [en]
 • X گۆکردنی X [en]
 • Q گۆکردنی Q [en]
 • ñ گۆکردنی ñ [es]
 • cu گۆکردنی cu [pt]
 • S گۆکردنی S [en]
 • Caelum گۆکردنی Caelum [la]
 • ge گۆکردنی ge [sv]
 • ca گۆکردنی ca [vi]
 • uve گۆکردنی uve [it]
 • i griega گۆکردنی i griega [es]
 • alfabetu گۆکردنی alfabetu [ast]
 • abecé گۆکردنی abecé [es]
 • alfabhethi تۆمارکردنی گۆکردنی alfabhethi [zu] بێژە نەکراو