هاوپۆل:

alfabet

ڕاستاندنی alfabet گۆکردنەکان

 • ć گۆکردنی ć [pl]
 • ł گۆکردنی ł [pl]
 • ó گۆکردنی ó [pl]
 • алфавит گۆکردنی алфавит [ru]
 • ż گۆکردنی ż [pl]
 • ś گۆکردنی ś [pl]
 • ą گۆکردنی ą [pl]
 • rr گۆکردنی rr [es]
 • ę گۆکردنی ę [pl]
 • ń گۆکردنی ń [pl]
 • gh گۆکردنی gh [vi]
 • GB گۆکردنی GB [en]
 • alfabetycznie گۆکردنی alfabetycznie [pl]
 • łaciński گۆکردنی łaciński [pl]
 • gw گۆکردنی gw [ind]
 • starosłowiański گۆکردنی starosłowiański [pl]
 • kw گۆکردنی kw [sv]
 • trójznak گۆکردنی trójznak [pl]
 • alfabetowa گۆکردنی alfabetowa [pl]
 • kp تۆمارکردنی گۆکردنی kp [ig] بێژە نەکراو
 • ị تۆمارکردنی گۆکردنی [ig] بێژە نەکراو