هاوپۆل:

alcove

ڕاستاندنی alcove گۆکردنەکان

  • zisku گۆکردنی zisku [eu]
  • alcòva گۆکردنی alcòva [oc]
  • شاهنشین گۆکردنی شاهنشین [fa]
  • alkovo گۆکردنی alkovo [eo]
  • 반침 گۆکردنی 반침 [ko]
  • גומחה گۆکردنی גומחה [he]
  • alcoba گۆکردنی alcoba [es]
  • kunyane تۆمارکردنی گۆکردنی kunyane [tn] بێژە نەکراو
  • posiento تۆمارکردنی گۆکردنی posiento [an] بێژە نەکراو