هاوپۆل:

aggettivo femminile plurale

ڕاستاندنی aggettivo femminile plurale گۆکردنەکان

  • lacunose گۆکردنی lacunose [en]
  • laide گۆکردنی laide [fr]
  • leggere گۆکردنی leggere [it]
  • leggère گۆکردنی leggère [it]
  • Sudice گۆکردنی Sudice [cs]