هاوپۆل:

año

ڕاستاندنی año گۆکردنەکان

  • 1985 گۆکردنی 1985 [ga]
  • 1980 گۆکردنی 1980 [en]
  • annu گۆکردنی annu [scn]
  • en un año گۆکردنی en un año [es]
  • mata hiti تۆمارکردنی گۆکردنی mata hiti [rap] بێژە نەکراو
  • tripantü تۆمارکردنی گۆکردنی tripantü [arn] بێژە نەکراو