هاوپۆل:

绍兴话

ڕاستاندنی 绍兴话 گۆکردنەکان

 • 妈妈 گۆکردنی 妈妈 [wuu]
 • 学生 گۆکردنی 学生 [ja]
 • 外婆 گۆکردنی 外婆 [zh]
 • 我们 گۆکردنی 我们 [zh]
 • 春天 گۆکردنی 春天 [zh]
 • 吵架 گۆکردنی 吵架 [wuu]
 • 鱼 گۆکردنی [zh]
 • 睡觉 گۆکردنی 睡觉 [zh]
 • 绍兴 گۆکردنی 绍兴 [wuu]
 • 不错 گۆکردنی 不错 [wuu]
 • 惬意 گۆکردنی 惬意 [wuu]
 • 下雪 گۆکردنی 下雪 [wuu]
 • 小狗 گۆکردنی 小狗 [wuu]
 • 玩具 گۆکردنی 玩具 [zh]
 • 兵器 گۆکردنی 兵器 [wuu]
 • 西施 گۆکردنی 西施 [wuu]
 • 针 گۆکردنی [zh]
 • 上下左右 گۆکردنی 上下左右 [wuu]
 • 死尸 گۆکردنی 死尸 [wuu]
 • 羡慕 گۆکردنی 羡慕 [wuu]
 • 越剧 گۆکردنی 越剧 [wuu]
 • 诸暨 گۆکردنی 诸暨 [yue]
 • 节俭 گۆکردنی 节俭 [wuu]
 • 做客 گۆکردنی 做客 [zh]
 • 虾皮 گۆکردنی 虾皮 [wuu]
 • 做稀客 گۆکردنی 做稀客 [wuu]