هاوپۆل:

粤语拼音韵母

ڕاستاندنی 粤语拼音韵母 گۆکردنەکان

 • ik گۆکردنی ik [nl]
 • aap گۆکردنی aap [nl]
 • ek گۆکردنی ek [mr]
 • ung گۆکردنی ung [da]
 • eng گۆکردنی eng [de]
 • iu گۆکردنی iu [es]
 • ong گۆکردنی ong [fr]
 • aan گۆکردنی aan [nl]
 • ang گۆکردنی ang [vi]
 • IP گۆکردنی IP [en]
 • ot گۆکردنی ot [ca]
 • ing گۆکردنی ing [hu]
 • ak گۆکردنی ak [da]
 • oe گۆکردنی oe [nl]
 • aam گۆکردنی aam [hi]
 • yu گۆکردنی yu [bi]
 • aai گۆکردنی aai [mr]
 • ap گۆکردنی ap [lv]
 • yut تۆمارکردنی گۆکردنی yut [tl] بێژە نەکراو