هاوپۆل:

含有相反方向的成語

ڕاستاندنی 含有相反方向的成語 گۆکردنەکان