هاوپۆل:

کشور/ آفریقا/countries of the world

ڕاستاندنی کشور/ آفریقا/countries of the world گۆکردنەکان

  • مصر گۆکردنی مصر [ar]