هاوپۆل:

բայ

ڕاستاندنی բայ گۆکردنەکان

 • aalandais گۆکردنی aalandais [fr]
 • aalénien گۆکردنی aalénien [fr]
 • aan گۆکردنی aan [nl]
 • aanbesteden گۆکردنی aanbesteden [nl]
 • aanbranden گۆکردنی aanbranden [nl]
 • aandienen گۆکردنی aandienen [nl]
 • abdicirati گۆکردنی abdicirati [sl]
 • abonirati گۆکردنی abonirati [bs]
 • absolvo گۆکردنی absolvo [la]
 • absono گۆکردنی absono [la]
 • absorbeo گۆکردنی absorbeo [la]
 • absorbi گۆکردنی absorbi [ro]
 • absorbir گۆکردنی absorbir [ca]
 • absorboida گۆکردنی absorboida [fi]
 • absorboitua گۆکردنی absorboitua [fi]
 • abspielen گۆکردنی abspielen [de]
 • ačiti se گۆکردنی ačiti se [sr]
 • acquire گۆکردنی acquire [en]
 • adresovati گۆکردنی adresovati [sr]
 • advokatirati تۆمارکردنی گۆکردنی advokatirati [sr] بێژە نەکراو
 • advokatisati گۆکردنی advokatisati [sr]
 • afiširati گۆکردنی afiširati [sr]
 • agitovati گۆکردنی agitovati [sr]
 • ajskati تۆمارکردنی گۆکردنی ajskati [sr] بێژە نەکراو
 • ajsnuti تۆمارکردنی گۆکردنی ajsnuti [sr] بێژە نەکراو
 • akcenatovati گۆکردنی akcenatovati [sr]
 • alaliti گۆکردنی alaliti [sr]
 • alarmirati گۆکردنی alarmirati [hr]
 • aludirati گۆکردنی aludirati [sr]
 • aminovati گۆکردنی aminovati [sr]
 • amnestirati گۆکردنی amnestirati [sr]
 • amortizovati گۆکردنی amortizovati [sr]
 • analizirati گۆکردنی analizirati [sr]
 • anatemisati گۆکردنی anatemisati [sr]
 • angažovati گۆکردنی angažovati [sr]
 • anulirati گۆکردنی anulirati [sr]
 • apiti گۆکردنی apiti [sr]
 • aplaudirati گۆکردنی aplaudirati [sr]
 • apsolvirati گۆکردنی apsolvirati [sr]
 • apsorbovati گۆکردنی apsorbovati [sr]
 • apsorbovati se گۆکردنی apsorbovati se [sr]
 • aranžirati گۆکردنی aranžirati [sr]
 • argumentovati گۆکردنی argumentovati [sr]
 • armirati گۆکردنی armirati [sr]
 • artikulisati گۆکردنی artikulisati [sr]
 • asfaltirati گۆکردنی asfaltirati [sr]
 • asimilirati گۆکردنی asimilirati [sr]
 • aspirirati گۆکردنی aspirirati [sr]
 • aterirati گۆکردنی aterirati [sr]
 • bagatelisati گۆکردنی bagatelisati [sr]
 • baškariti se گۆکردنی baškariti se [sr]
 • baviti se گۆکردنی baviti se [sl]
 • brojati گۆکردنی brojati [hr]
 • dati گۆکردنی dati [hr]
 • do گۆکردنی do [en]
 • dobiti گۆکردنی dobiti [hr]
 • dogovoriti se گۆکردنی dogovoriti se [hr]
 • đakonisati تۆمارکردنی گۆکردنی đakonisati [sr] بێژە نەکراو
 • đakoniti تۆمارکردنی گۆکردنی đakoniti [sr] بێژە نەکراو
 • đakoniti se تۆمارکردنی گۆکردنی đakoniti se [sr] بێژە نەکراو
 • đakonovati تۆمارکردنی گۆکردنی đakonovati [sr] بێژە نەکراو
 • đakovati تۆمارکردنی گۆکردنی đakovati [sr] بێژە نەکراو
 • đavolisati گۆکردنی đavolisati [sr]
 • đavoliti تۆمارکردنی گۆکردنی đavoliti [sr] بێژە نەکراو
 • govoriti گۆکردنی govoriti [hr]
 • imati گۆکردنی imati [hr]
 • isključivati گۆکردنی isključivati [hr]
 • ispunjavati گۆکردنی ispunjavati [sr]
 • istaći گۆکردنی istaći [sr]
 • izjaviti گۆکردنی izjaviti [hr]
 • izjednačiti گۆکردنی izjednačiti [sr]
 • jačati گۆکردنی jačati [hr]
 • jesti گۆکردنی jesti [sl]
 • kazati گۆکردنی kazati [sr]
 • komentarisati گۆکردنی komentarisati [sr]
 • kupiti گۆکردنی kupiti [sr]
 • liti گۆکردنی liti [ca]
 • lizati گۆکردنی lizati [sr]
 • megdagad گۆکردنی megdagad [hu]
 • megdicsér گۆکردنی megdicsér [hu]
 • megdob گۆکردنی megdob [hu]
 • megdől گۆکردنی megdől [hu]
 • megdönt گۆکردنی megdönt [hu]
 • megelőz گۆکردنی megelőz [hu]
 • megenyhül گۆکردنی megenyhül [hu]
 • megerősödik گۆکردنی megerősödik [hu]
 • megerőszakol گۆکردنی megerőszakol [hu]
 • megeszik گۆکردنی megeszik [hu]
 • megfeledkezik گۆکردنی megfeledkezik [hu]
 • megfelel گۆکردنی megfelel [hu]
 • megfenyít گۆکردنی megfenyít [hu]
 • megfertőz گۆکردنی megfertőz [hu]
 • megfilmesít گۆکردنی megfilmesít [hu]
 • megfizet گۆکردنی megfizet [hu]
 • megfogan گۆکردنی megfogan [hu]
 • meggyaláz گۆکردنی meggyaláz [hu]
 • meggyőződik گۆکردنی meggyőződik [hu]
 • meghal گۆکردنی meghal [hu]
 • meghátrál گۆکردنی meghátrál [hu]
 • meghazudtol گۆکردنی meghazudtol [hu]