هاوپۆل:

állat

ڕاستاندنی állat گۆکردنەکان

 • macska گۆکردنی macska [hu]
 • kutya گۆکردنی kutya [hu]
 • pipi گۆکردنی pipi [fr]
 • farkas گۆکردنی farkas [hu]
 • papagáj گۆکردنی papagáj [hu]
 • tyúk گۆکردنی tyúk [hu]
 • hangya گۆکردنی hangya [hu]
 • cica گۆکردنی cica [hu]
 • tehén گۆکردنی tehén [hu]
 • cápa گۆکردنی cápa [hu]
 • kecske گۆکردنی kecske [hu]
 • ló گۆکردنی [hu]
 • jegesmedve گۆکردنی jegesmedve [hu]
 • kacsa گۆکردنی kacsa [hu]
 • nyúl گۆکردنی nyúl [hu]
 • elefánt گۆکردنی elefánt [hu]
 • pulyka گۆکردنی pulyka [hu]
 • koca گۆکردنی koca [tr]
 • szúnyog گۆکردنی szúnyog [hu]
 • róka گۆکردنی róka [hu]
 • hidra گۆکردنی hidra [es]
 • disznó گۆکردنی disznó [hu]
 • szamár گۆکردنی szamár [hu]
 • teknősbéka گۆکردنی teknősbéka [hu]
 • malac گۆکردنی malac [hu]
 • marha گۆکردنی marha [hu]
 • kutyák گۆکردنی kutyák [hu]
 • giliszta گۆکردنی giliszta [hu]
 • liba گۆکردنی liba [hu]
 • fóka گۆکردنی fóka [hu]
 • holló گۆکردنی holló [hu]
 • majom گۆکردنی majom [hu]
 • maci گۆکردنی maci [hu]
 • szuper szarvasbogár گۆکردنی szuper szarvasbogár [hu]
 • csigaház گۆکردنی csigaház [hu]
 • kullancs گۆکردنی kullancs [hu]
 • földigiliszta گۆکردنی földigiliszta [hu]
 • gyöngytyúk گۆکردنی gyöngytyúk [hu]
 • házinyúl گۆکردنی házinyúl [hu]
 • díszhal گۆکردنی díszhal [hu]
 • gúnár گۆکردنی gúnár [hu]
 • macskák گۆکردنی macskák [hu]
 • orángután گۆکردنی orángután [hu]
 • zöldkagyló گۆکردنی zöldkagyló [hu]
 • láma گۆکردنی láma [hu]
 • mosómedve گۆکردنی mosómedve [hu]
 • rozsomák گۆکردنی rozsomák [hu]
 • csíkosmókus گۆکردنی csíkosmókus [hu]