بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

  • gá تۆمارکردنی گۆکردنی
  • bê đê تۆمارکردنی گۆکردنی bê đê
  • Kwangnan تۆمارکردنی گۆکردنی Kwangnan
  • Pa dí تۆمارکردنی گۆکردنی Pa dí
  • Pa dí) تۆمارکردنی گۆکردنی Pa dí)
  • om_vajrasattva_hum تۆمارکردنی گۆکردنی om_vajrasattva_hum
  • 부럽다 تۆمارکردنی گۆکردنی 부럽다 [자주 쓰이는 한국어 낱말 5800]
  • 杏仁 تۆمارکردنی گۆکردنی 杏仁 [food]
  • gạ تۆمارکردنی گۆکردنی gạ
  • gà تۆمارکردنی گۆکردنی

دەستەوشەکان