بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

  • 43 تۆمارکردنی گۆکردنی 43 [اعداد, عدد, Number, Numbers]
  • battleground تۆمارکردنی گۆکردنی battleground [game, Battle royale game]
  • Neare تۆمارکردنی گۆکردنی Neare
  • 부럽다 تۆمارکردنی گۆکردنی 부럽다 [자주 쓰이는 한국어 낱말 5800]
  • 杏仁 تۆمارکردنی گۆکردنی 杏仁 [food]
  • 0 تۆمارکردنی گۆکردنی 0 [Number, nought, zero, ought]
  • Nguyen تۆمارکردنی گۆکردنی Nguyen [names, name]