بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

 • om_vajrasattva_hum تۆمارکردنی گۆکردنی om_vajrasattva_hum
 • lich تۆمارکردنی گۆکردنی lich [noun, fantasy, creature]
 • nhục dục تۆمارکردنی گۆکردنی nhục dục
 • chuyện trai gái تۆمارکردنی گۆکردنی chuyện trai gái
 • gần đất xa trời تۆمارکردنی گۆکردنی gần đất xa trời
 • Vincent Fantauzzo تۆمارکردنی گۆکردنی Vincent Fantauzzo [artist]
 • 105 تۆمارکردنی گۆکردنی 105 [Number]
 • ATTAPEU تۆمارکردنی گۆکردنی ATTAPEU
 • 부럽다 تۆمارکردنی گۆکردنی 부럽다 [자주 쓰이는 한국어 낱말 5800]
 • 杏仁 تۆمارکردنی گۆکردنی 杏仁 [food]
 • người Pháp تۆمارکردنی گۆکردنی người Pháp
 • người Trung Quốc تۆمارکردنی گۆکردنی người Trung Quốc