بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

  • Нароський تۆمارکردنی گۆکردنی Нароський
  • фрегат تۆمارکردنی گۆکردنی фрегат [сущeствитeльноe, noun, ships, човни і кораблі]
  • автоцистерна تۆمارکردنی گۆکردنی автоцистерна
  • Yevhen Shakhov تۆمارکردنی گۆکردنی Yevhen Shakhov [Ukrainian footballer]
  • дякуємо تۆمارکردنی گۆکردنی дякуємо