بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • Lon ch’it die? تۆمارکردنی گۆکردنی Lon ch’it die?
 • andoa ‘t ses? تۆمارکردنی گۆکردنی andoa ‘t ses?
 • coma ch’it ciame? تۆمارکردنی گۆکردنی coma ch’it ciame?
 • Va bin تۆمارکردنی گۆکردنی Va bin
 • ‘Na maravija! تۆمارکردنی گۆکردنی ‘Na maravija!
 • Mi i stagh bin, e ti? تۆمارکردنی گۆکردنی Mi i stagh bin, e ti?
 • Com it ëstas? تۆمارکردنی گۆکردنی Com it ëstas?
 • Adiù تۆمارکردنی گۆکردنی Adiù
 • com vala? تۆمارکردنی گۆکردنی com vala?
 • spatuss تۆمارکردنی گۆکردنی spatuss
 • Wiksionari تۆمارکردنی گۆکردنی Wiksionari
 • sent تۆمارکردنی گۆکردنی sent [verb, verb past tense, verb past tenses, late, vėlus, pénz, money, verb - present, verb - present tense]
 • rusca تۆمارکردنی گۆکردنی rusca
 • poj تۆمارکردنی گۆکردنی poj
 • i sarìe تۆمارکردنی گۆکردنی i sarìe
 • i sarìo تۆمارکردنی گۆکردنی i sarìo
 • a sarìa تۆمارکردنی گۆکردنی a sarìa
 • it sarìe تۆمارکردنی گۆکردنی it sarìe
 • i sarìa تۆمارکردنی گۆکردنی i sarìa
 • a fusso تۆمارکردنی گۆکردنی a fusso
 • i fusse تۆمارکردنی گۆکردنی i fusse
 • i fusso تۆمارکردنی گۆکردنی i fusso
 • a fussa تۆمارکردنی گۆکردنی a fussa
 • it fusse تۆمارکردنی گۆکردنی it fusse
 • i fussa تۆمارکردنی گۆکردنی i fussa
 • a sio تۆمارکردنی گۆکردنی a sio
 • i sie تۆمارکردنی گۆکردنی i sie
 • i sio تۆمارکردنی گۆکردنی i sio
 • a sia تۆمارکردنی گۆکردنی a sia
 • it sie تۆمارکردنی گۆکردنی it sie
 • i sia تۆمارکردنی گۆکردنی i sia
 • i saran تۆمارکردنی گۆکردنی i saran
 • i sareve تۆمارکردنی گۆکردنی i sareve
 • i saroma تۆمارکردنی گۆکردنی i saroma
 • a sarà تۆمارکردنی گۆکردنی a sarà
 • it saras تۆمارکردنی گۆکردنی it saras
 • i sarai تۆمارکردنی گۆکردنی i sarai
 • a j'ero تۆمارکردنی گۆکردنی a j'ero
 • i j'ere تۆمارکردنی گۆکردنی i j'ere
 • i j'ero تۆمارکردنی گۆکردنی i j'ero
 • it j'ere تۆمارکردنی گۆکردنی it j'ere
 • i j'era تۆمارکردنی گۆکردنی i j'era
 • i seve تۆمارکردنی گۆکردنی i seve
 • i soma تۆمارکردنی گۆکردنی i soma
 • it ses تۆمارکردنی گۆکردنی it ses
 • i son تۆمارکردنی گۆکردنی i son
 • stàit تۆمارکردنی گۆکردنی stàit
 • essend تۆمارکردنی گۆکردنی essend
 • bagna تۆمارکردنی گۆکردنی bagna
 • a l'avrìo تۆمارکردنی گۆکردنی a l'avrìo

دەستەوشەکان