بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • 0 تۆمارکردنی گۆکردنی 0 [Number, nought, zero, ought, nulle]
 • Hanji تۆمارکردنی گۆکردنی Hanji
 • ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ تۆمارکردنی گۆکردنی ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ
 • ਬਰਿਸਪਤੀ ਗਰਿਹ تۆمارکردنی گۆکردنی ਬਰਿਸਪਤੀ ਗਰਿਹ
 • ਦਰਦ, تۆمارکردنی گۆکردنی ਦਰਦ,
 • ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ تۆمارکردنی گۆکردنی ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ
 • Astrana تۆمارکردنی گۆکردنی Astrana [brand name, company name, brand, company]
 • بھنگڑ تۆمارکردنی گۆکردنی بھنگڑ
 • مُوڑَ تۆمارکردنی گۆکردنی مُوڑَ [turn]
 • ہرو تۆمارکردنی گۆکردنی ہرو [haro]
 • سيالكوٹ‬ تۆمارکردنی گۆکردنی سيالكوٹ‬
 • شُورْکُوٹ تۆمارکردنی گۆکردنی شُورْکُوٹ [Šūrkuṭ]
 • ਸਕੁਏਰਟਲ تۆمارکردنی گۆکردنی ਸਕੁਏਰਟਲ
 • شاہد خاقان عباسی تۆمارکردنی گۆکردنی شاہد خاقان عباسی [proper name]
 • فضل الرحمٰن تۆمارکردنی گۆکردنی فضل الرحمٰن
 • مولانا فضل الرحمٰن تۆمارکردنی گۆکردنی مولانا فضل الرحمٰن [proper names]
 • ਵਿਕਸਤ ਕਰ تۆمارکردنی گۆکردنی ਵਿਕਸਤ ਕਰ
 • ਤਣ ਦੇਣਾ تۆمارکردنی گۆکردنی ਤਣ ਦੇਣਾ
 • ਵਿਸਤਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ تۆمارکردنی گۆکردنی ਵਿਸਤਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ
 • ਖਿੱਲਰ تۆمارکردنی گۆکردنی ਖਿੱਲਰ
 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ تۆمارکردنی گۆکردنی ਕਾਰੋਬਾਰੀ
 • ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ تۆمارکردنی گۆکردنی ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ
 • ਹਾਰੀ-ਸਾਰੀ تۆمارکردنی گۆکردنی ਹਾਰੀ-ਸਾਰੀ
 • ਆਜਾਦ تۆمارکردنی گۆکردنی ਆਜਾਦ
 • ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨਾ تۆمارکردنی گۆکردنی ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨਾ
 • ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ-ਜੁਗਤ تۆمارکردنی گۆکردنی ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ-ਜੁਗਤ
 • ਨਿਅੰਤਰਿਤ تۆمارکردنی گۆکردنی ਨਿਅੰਤਰਿਤ
 • ਬਰਬਾਦ ਕਰ تۆمارکردنی گۆکردنی ਬਰਬਾਦ ਕਰ
 • ਦਿਵਾ تۆمارکردنی گۆکردنی ਦਿਵਾ
 • راولپنڈى تۆمارکردنی گۆکردنی راولپنڈى [Cities - Pakistan]
 • فضل الہی چودہری تۆمارکردنی گۆکردنی فضل الہی چودہری
 • Sant Jarnail Singh Bhindranwale تۆمارکردنی گۆکردنی Sant Jarnail Singh Bhindranwale
 • بہاولپور‎ تۆمارکردنی گۆکردنی بہاولپور‎ [Cities - Pakistan]
 • Bishen تۆمارکردنی گۆکردنی Bishen
 • ਦੇ ਨਾਲ تۆمارکردنی گۆکردنی ਦੇ ਨਾਲ
 • ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ تۆمارکردنی گۆکردنی ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼
 • ਸੇਤੀ تۆمارکردنی گۆکردنی ਸੇਤੀ
 • ਖ਼ੇਮ تۆمارکردنی گۆکردنی ਖ਼ੇਮ
 • ਸਲਾਮਤੀ تۆمارکردنی گۆکردنی ਸਲਾਮਤੀ
 • ਕੁਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ تۆمارکردنی گۆکردنی ਕੁਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ
 • Jarnail Singh Bhindranwale تۆمارکردنی گۆکردنی Jarnail Singh Bhindranwale
 • ਕੰਨਫਿਊਜ تۆمارکردنی گۆکردنی ਕੰਨਫਿਊਜ
 • ਯਕੀਨ ਕਰਨ تۆمارکردنی گۆکردنی ਯਕੀਨ ਕਰਨ
 • ਖਿੱਲਰਨਾ تۆمارکردنی گۆکردنی ਖਿੱਲਰਨਾ
 • ਹੋਣ ਤੋਂ تۆمارکردنی گۆکردنی ਹੋਣ ਤੋਂ
 • ਟਲ تۆمارکردنی گۆکردنی ਟਲ
 • ਟਕਰਾਅ تۆمارکردنی گۆکردنی ਟਕਰਾਅ
 • Liaquat Ali Khan تۆمارکردنی گۆکردنی Liaquat Ali Khan
 • ਵੇਖ ਕੇ تۆمارکردنی گۆکردنی ਵੇਖ ਕੇ
 • ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ تۆمارکردنی گۆکردنی ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ

دەستەوشەکان

 • ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ تۆمارکردنی گۆکردنی ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ [دەستەوشەکانی ژیانی ڕۆژانە]
 • ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ تۆمارکردنی گۆکردنی ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ [دەستەوشەکانی ژیانی ڕۆژانە]
 • ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ تۆمارکردنی گۆکردنی ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ تۆمارکردنی گۆکردنی ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • 다음 신호등에서 오른쪽으로 도세요 تۆمارکردنی گۆکردنی 다음 신호등에서 오른쪽으로 도세요 [خواردن و خواردنەوە]
 • 멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요 تۆمارکردنی گۆکردنی 멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요 [خواردن و خواردنەوە]
 • 주유소까지 쭉 가세요 تۆمارکردنی گۆکردنی 주유소까지 쭉 가세요 [خواردن و خواردنەوە]
 • 왼편에 표지판이 보일 거에요. تۆمارکردنی گۆکردنی 왼편에 표지판이 보일 거에요. [خواردن و خواردنەوە]
 • 돌아서세요. تۆمارکردنی گۆکردنی 돌아서세요. [خواردن و خواردنەوە]
 • 샅샅이 뒤져 보세요. تۆمارکردنی گۆکردنی 샅샅이 뒤져 보세요. [خواردن و خواردنەوە]
 • 다리 밑으로 가세요. تۆمارکردنی گۆکردنی 다리 밑으로 가세요. [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • 내릴 역을 지나쳤어요. تۆمارکردنی گۆکردنی 내릴 역을 지나쳤어요. [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • ..보다 더 멀리 가지 마세요. تۆمارکردنی گۆکردنی ..보다 더 멀리 가지 마세요. [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • 오른쪽 차선에 계세요. تۆمارکردنی گۆکردنی 오른쪽 차선에 계세요. [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • 오른쪽 차선으로 계속 가세요. تۆمارکردنی گۆکردنی 오른쪽 차선으로 계속 가세요. [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • 1번 출구로 가세요. تۆمارکردنی گۆکردنی 1번 출구로 가세요. [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • 고속도로에서 남쪽으로 가세요 تۆمارکردنی گۆکردنی 고속도로에서 남쪽으로 가세요 [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • 유료 고속도로에서 북쪽으로 가세요 تۆمارکردنی گۆکردنی 유료 고속도로에서 북쪽으로 가세요 [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • 큰 도로에서 동쪽으로 가세요 تۆمارکردنی گۆکردنی 큰 도로에서 동쪽으로 가세요 [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • 서쪽 방향 고속도로로 가세요 تۆمارکردنی گۆکردنی 서쪽 방향 고속도로로 가세요 [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • 로터리 세 번째 출구로 가세요 تۆمارکردنی گۆکردنی 로터리 세 번째 출구로 가세요 [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • 사거리에서 تۆمارکردنی گۆکردنی 사거리에서 [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • 1층에서 تۆمارکردنی گۆکردنی 1층에서 [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • ..의 뒤쪽으로... تۆمارکردنی گۆکردنی ..의 뒤쪽으로... [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • ..의 오른쪽으로 تۆمارکردنی گۆکردنی ..의 오른쪽으로 [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • ..의 왼쪽으로 تۆمارکردنی گۆکردنی ..의 왼쪽으로 [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • ..의 앞으로 تۆمارکردنی گۆکردنی ..의 앞으로 [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • 위에서 아래로 تۆمارکردنی گۆکردنی 위에서 아래로 [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • 여기서 모퉁이 오른쪽에 تۆمارکردنی گۆکردنی 여기서 모퉁이 오른쪽에 [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • 이 표는 편도인가요 아님 왕복인가요? تۆمارکردنی گۆکردنی 이 표는 편도인가요 아님 왕복인가요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 왕복표 한 장 주세요 تۆمارکردنی گۆکردنی 왕복표 한 장 주세요 [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 이 지하철 카드로 몇 번 탈 수 있나요? تۆمارکردنی گۆکردنی 이 지하철 카드로 몇 번 탈 수 있나요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 이 표는 얼마에요? تۆمارکردنی گۆکردنی 이 표는 얼마에요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 환불하고 싶어요 تۆمارکردنی گۆکردنی 환불하고 싶어요 [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 제 짐을 못 찾겠어요 تۆمارکردنی گۆکردنی 제 짐을 못 찾겠어요 [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 여권이 필요한가요? تۆمارکردنی گۆکردنی 여권이 필요한가요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 버스 정류장이 어디예요? تۆمارکردنی گۆکردنی 버스 정류장이 어디예요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 버스가 몇 분마다 오나요? تۆمارکردنی گۆکردنی 버스가 몇 분마다 오나요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 버스가 몇 시까지 있나요? تۆمارکردنی گۆکردنی 버스가 몇 시까지 있나요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 이 자리에 앉아도 될까요? تۆمارکردنی گۆکردنی 이 자리에 앉아도 될까요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 이 자리는 이미 팔렸나요? تۆمارکردنی گۆکردنی 이 자리는 이미 팔렸나요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 이 버스는 어디로 가나요? تۆمارکردنی گۆکردنی 이 버스는 어디로 가나요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 이 기차는 어디로 가나요? تۆمارکردنی گۆکردنی 이 기차는 어디로 가나요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 통행료가 얼마인가요? تۆمارکردنی گۆکردنی 통행료가 얼마인가요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 어디에 주차하면 되죠? تۆمارکردنی گۆکردنی 어디에 주차하면 되죠? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 주변에 주차장이 있나요? تۆمارکردنی گۆکردنی 주변에 주차장이 있나요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 마지막 기차는 몇 시에 있나요? تۆمارکردنی گۆکردنی 마지막 기차는 몇 시에 있나요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 어디서 환승하면 되나요? تۆمارکردنی گۆکردنی 어디서 환승하면 되나요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 어떤 기차를 타야 되나요? تۆمارکردنی گۆکردنی 어떤 기차를 타야 되나요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • 몇 정거장 남았나요? تۆمارکردنی گۆکردنی 몇 정거장 남았나요? [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]